Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Čertování v DDM Telč 28.11.2022
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
"Úvod do tvořivé hry" - workshop pro školní družinu
29
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
"Piloti RAF" - přednáška 6.-7. ročník
"Piloti RAF" - přednáška 8.-9. ročník
"Předcházení sociálně patologickým jevům ve třídě"
"Virtuální realita" - 3D brýle - školení
30
Exkurze SŠ stavební Jihlava 30.11.2022
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
1
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
2
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
3 4
5
Mikuláš ve škole 2022
Pedagogická praxe 5.12.2022
Zahájení rekonstrukce školní tělocvičny
6
Provozní porada 6. 12. 2022
7
Předvánoční Vídeň 2022
8 9
Kouzlení 2022
Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy 2022
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Školní projekt - Divy světa

Školní projekt - Divy světadivy-sveta-zshradeckatelc.png

Realizace projektu:

- školní rok 2022/2023

 

Cíle projetu:

- sledování daného tématu z různých úhlů pohledu

v jednotlivých vyučovacích předmětech;

získávání nových znalostí a vědomostí,

navázání na poznatky již známé

(7 starověkých divů světa, nové divy světa, divy přírodní, podmořské apod.);

získání ucelenějšího přehledu o dané problematice

- vytváření kladného a zodpovědného vztahu k přírodě,

k našemu přírodnímu a kulturnímu dědictví,

k našemu regionu, k naší vlasti

(ochrana památek pod záštitou UNESCO)

- podporování čtenářské a IT gramotnosti

- další prohlubování estetického cítění a vnímání, rozvíjení fantazie,

volné tvůrčí práce žáků

 

Metody použité v projektu:

- komplexní - projektové vyučování

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

- KK k učení a řešení problémů - žák vyhledává a třídí informace,

efektivně je využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech,

dává je do souvislostí a hodnotí;

samostatně pozoruje; kriticky myslí

- KK komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory -

ústně a písemně

- KK sociální a personální - žák spolupracuje ve skupině, příznivě ovlivňuje

kvalitu týmové práce

- KK občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu přírodnímu dědictví,

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy;

žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

- KK pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,

dodržuje vymezená pravidla

 

Součást projektu:

- školní projektové soutěže "Divy světa"

(v tvůrčím psaní - 2. st., výtvarná - 1. a 2. st.)

- aktuální zapojení do mimoškolních soutěží a projektů s danou tematikou

- spolupráce s MÚ a NPÚ Telč

- duben 2023 - Den Země - prezentace práce na projektu

- květen 2023 - slavnostní vyhodnocení školních projektových soutěží

 

Prezentace projektu:

- projektové nástěnky, školní časopis, webové stránky školy, Den Země,

portfolio