Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Horácké divadlo Jihlava 27. 2. 2023
Zoo Jihlava 27. 2. 2023
28
Provozní porada 28. 2. 2023
1
"Kvízoování" - soutěž zoo Jihlava 1. 3. 2023
2
Děti do bruslí 2. 3. 2023
3 4 5
6
Kontrolní den 6. 3. 2023
7
Florbalový turnaj 7. 3. 2023
8 9
Děti do bruslí 9. 3. 2023
10 11 12
13
Kontrolní den 13. 3. 2023
Spolupráce s MŠ Komenského 13. 3. 2023
14
Metodické sdružení 1. stupeň 14. 3. 2023
15 16
Děti do bruslí 16. 3. 2023
17
Matematický klokan 17. 3. 2023
"No Bag Day" 17. 3. 2023
18 19
20
Kontrolní den 20. 3. 2023
"Marnivá komorná" - muzikál
21
Digi Roadshow - NPI České Budějovice 21. 3. 2023
Pasování na čtenáře I. B - 21. 3. 2023
Provozní porada 21. 3. 2023
22
Třešťské jaro 22. 3. 2023
23
Děti do bruslí 23. 3. 2023
Školní kolo recitační soutěže 23. 3. 2023
24
"Poznej Vysočinu" - krajské kolo 24. 3. 2023
25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Školní projekt - Divy světa

Školní projekt - Divy světadivy-sveta-zshradeckatelc.png

Realizace projektu:

- školní rok 2022/2023

 

Cíle projetu:

- sledování daného tématu z různých úhlů pohledu

v jednotlivých vyučovacích předmětech;

získávání nových znalostí a vědomostí,

navázání na poznatky již známé

(7 starověkých divů světa, nové divy světa, divy přírodní, podmořské apod.);

získání ucelenějšího přehledu o dané problematice

- vytváření kladného a zodpovědného vztahu k přírodě,

k našemu přírodnímu a kulturnímu dědictví,

k našemu regionu, k naší vlasti

(ochrana památek pod záštitou UNESCO)

- podporování čtenářské a IT gramotnosti

- další prohlubování estetického cítění a vnímání, rozvíjení fantazie,

volné tvůrčí práce žáků

 

Metody použité v projektu:

- komplexní - projektové vyučování

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

- KK k učení a řešení problémů - žák vyhledává a třídí informace,

efektivně je využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech,

dává je do souvislostí a hodnotí;

samostatně pozoruje; kriticky myslí

- KK komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory -

ústně a písemně

- KK sociální a personální - žák spolupracuje ve skupině, příznivě ovlivňuje

kvalitu týmové práce

- KK občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu přírodnímu dědictví,

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy;

žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

- KK pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,

dodržuje vymezená pravidla

 

Součást projektu:

- školní projektové soutěže "Divy světa"

(v tvůrčím psaní - 2. st., výtvarná - 1. a 2. st.)

- aktuální zapojení do mimoškolních soutěží a projektů s danou tematikou

- spolupráce s MÚ a NPÚ Telč

- duben 2023 - Den Země - prezentace práce na projektu

- květen 2023 - slavnostní vyhodnocení školních projektových soutěží

 

Prezentace projektu:

- projektové nástěnky, školní časopis, webové stránky školy, Den Země,

portfolio