Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
Focení tříd 2024
Plavecký výcvik 1. a 2. ročník 20.05.2024
Rodilý mluvčí ve výuce AJ - 20.05.2024
21
"Pipi dlouhá punčocha" - divadelní představení - 21.05.2024
"O malý štít města Dačice" - atletické závody - 21.05.2024
22 23
"Děti do bruslí" - 23.05.2024
1. odpolední hodinka pro budoucí prvňáčky - 23.05.2024
24
Školní výlet - Westernové městečko - 24.05.2024
Hrátky s rodiči - společný projekt I. A - 24.05.2024
Projekt "Plavání" - 2. část - Vodní ráj Jihlava - 24.05.2024
8. zahradní slavnost - 24.05.2024
25 26
27
Lezecká stěna - Panský dvůr Telč
Plavecký výcvik 1. a 2. ročník 27.05.2024
28
Provozní porada 28.05.2024
29
Školní výlet - Dobrá Voda IX.B
Beseda se spisovatelem Pavlem Čechem - IV. A a B
Lezecká stěna - Panský dvůr Telč - 29.05.2024
Den otevřených dveří pro budoucí žáky 5. a 6. ročníků - 29.05.2024
30
Školní výlet - Dobrá Voda IX.B
"Děti do bruslí" - 30.05.2024
Školní výlet - Praha VII. B
31
Sportovní den 1. stupně 31.05.2024
Školní výlet VIII. A a B
Projekt "Plavání" - 3. část - Vodní ráj Jihlava - 31.05.2024
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Školní projekt - Divy světa

Školní projekt - Divy světadivy-sveta-zshradeckatelc.png

Realizace projektu:

- školní rok 2022/2023

 

Cíle projetu:

- sledování daného tématu z různých úhlů pohledu

v jednotlivých vyučovacích předmětech;

získávání nových znalostí a vědomostí,

navázání na poznatky již známé

(7 starověkých divů světa, nové divy světa, divy přírodní, podmořské apod.);

získání ucelenějšího přehledu o dané problematice

- vytváření kladného a zodpovědného vztahu k přírodě,

k našemu přírodnímu a kulturnímu dědictví,

k našemu regionu, k naší vlasti

(ochrana památek pod záštitou UNESCO)

- podporování čtenářské a IT gramotnosti

- další prohlubování estetického cítění a vnímání, rozvíjení fantazie,

volné tvůrčí práce žáků

 

Metody použité v projektu:

- komplexní - projektové vyučování

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

- KK k učení a řešení problémů - žák vyhledává a třídí informace,

efektivně je využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech,

dává je do souvislostí a hodnotí;

samostatně pozoruje; kriticky myslí

- KK komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory -

ústně a písemně

- KK sociální a personální - žák spolupracuje ve skupině, příznivě ovlivňuje

kvalitu týmové práce

- KK občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu přírodnímu dědictví,

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy;

žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

- KK pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,

dodržuje vymezená pravidla

 

Součást projektu:

- školní projektové soutěže "Divy světa"

(v tvůrčím psaní - 2. st., výtvarná - 1. a 2. st.)

- aktuální zapojení do mimoškolních soutěží a projektů s danou tematikou

- spolupráce s MÚ a NPÚ Telč

- duben 2023 - Den Země - prezentace práce na projektu

- květen 2023 - slavnostní vyhodnocení školních projektových soutěží

 

Prezentace projektu:

- projektové nástěnky, školní časopis, webové stránky školy, Den Země,

portfolio