Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Plavecký výcvik III. A, B; IV. A, B - 31. 10. 2023
Projektový den "Halloween" - 31. 10. 2023
1 2
Exkurze - kovář Volevčice - 2. 11. 2023
Literární exkurze do MěK Telč - VI. A - 2. 11. 2023
3
Přednáška "Českoslovenští legionáři" - 3. 11. 2023
4 5
6 7
Plavecký výcvik III. A, B; IV. A, B - 7. 11. 2023
8
Projekt "Příběhy našich sousedů" - 8. 11. 2023
9
Schůzka školního parlamentu 1. stupně - 9. 11. 2023
10
"Sv. Martin" - třídní projekt - 10. 11. 2023
"Za kostkou cukru" - exkurze Dačice - 11. 10. 2023
Supervize 10. 11. 2023
11 12
13
Setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost - 13. 11. 2023
14
Plavecký výcvik III. A, B; IV. A, B - 14. 11. 2023
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 2023/24
15
Etické dílny 15. 11. 2023
16
Rozhlasové vysílání "Den boje za svobodu a demokracii" 16. 11. 2023
Projekt "Pišme spolu" - 16. 11. 2023
17
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - 17. 11. 2023
18 19
20
Vyhodnocení školního víceboje 2023
21
Konzultační odpoledne 21.11.2023
22
Exkurze do SŠ stavební Jihlava
23
Exkurze do knihovny 23. 11. 2023
24 25 26
27
Stávka 27. 11. 2023
Exkurze - Havlíčkův Brod 27. 11. 2023
28
Čertování v DDM Telč 28. 11. 2023
29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Školní projekt - Divy světa

Školní projekt - Divy světadivy-sveta-zshradeckatelc.png

Realizace projektu:

- školní rok 2022/2023

 

Cíle projetu:

- sledování daného tématu z různých úhlů pohledu

v jednotlivých vyučovacích předmětech;

získávání nových znalostí a vědomostí,

navázání na poznatky již známé

(7 starověkých divů světa, nové divy světa, divy přírodní, podmořské apod.);

získání ucelenějšího přehledu o dané problematice

- vytváření kladného a zodpovědného vztahu k přírodě,

k našemu přírodnímu a kulturnímu dědictví,

k našemu regionu, k naší vlasti

(ochrana památek pod záštitou UNESCO)

- podporování čtenářské a IT gramotnosti

- další prohlubování estetického cítění a vnímání, rozvíjení fantazie,

volné tvůrčí práce žáků

 

Metody použité v projektu:

- komplexní - projektové vyučování

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

- KK k učení a řešení problémů - žák vyhledává a třídí informace,

efektivně je využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech,

dává je do souvislostí a hodnotí;

samostatně pozoruje; kriticky myslí

- KK komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory -

ústně a písemně

- KK sociální a personální - žák spolupracuje ve skupině, příznivě ovlivňuje

kvalitu týmové práce

- KK občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu přírodnímu dědictví,

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy;

žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

- KK pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,

dodržuje vymezená pravidla

 

Součást projektu:

- školní projektové soutěže "Divy světa"

(v tvůrčím psaní - 2. st., výtvarná - 1. a 2. st.)

- aktuální zapojení do mimoškolních soutěží a projektů s danou tematikou

- spolupráce s MÚ a NPÚ Telč

- duben 2023 - Den Země - prezentace práce na projektu

- květen 2023 - slavnostní vyhodnocení školních projektových soutěží

 

Prezentace projektu:

- projektové nástěnky, školní časopis, webové stránky školy, Den Země,

portfolio