Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Čertování v DDM Telč 28.11.2022
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
"Úvod do tvořivé hry" - workshop pro školní družinu
29
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
"Piloti RAF" - přednáška 6.-7. ročník
"Piloti RAF" - přednáška 8.-9. ročník
"Předcházení sociálně patologickým jevům ve třídě"
"Virtuální realita" - 3D brýle - školení
30
Exkurze SŠ stavební Jihlava 30.11.2022
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
1
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
2
Pedagogická praxe 29.11.-2.12.2022
3 4
5
Mikuláš ve škole 2022
Pedagogická praxe 5.12.2022
Zahájení rekonstrukce školní tělocvičny
6
Provozní porada 6. 12. 2022
7
Předvánoční Vídeň 2022
8 9
Kouzlení 2022
Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy 2022
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Škola > GDPR

GDPR

Správce osobních údajů

Základní škola Telč, Hradecká 234
příspěvková organizace
588 56 Telč

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fair Data Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město

Účel zpracování

ZŠ Telč Hradecká 234, příspěvková organizace, IČO 70852171 zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

Kategorie subjektu údajů:

 1. žáci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • fotografické a digitální materiály
 • školní práce
 • klasifikační údaje
 • údaje poskytnuté SPC nebo PPP
 1. zákonní zástupci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje

Účely zpracování:

 1. žáci
 • vedení školní matriky
 • účast na školních a mimoškolních akcích
 • poskytování podpůrných opatření
 • propagace školy
 1. zákonní zástupci
 • informace o školních a mimoškolních akcích
 • informace o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků
 • činnost Rady školy
 • činnost Spolku rodičů
 • další obvyklé účely

Souhlas nebo právní základ

především Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním …. vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci, v rozsahu správní řízení o přijetí, o povolení odkladu, o IVP, školní matrika, třídní kniha, evidenční list dítěte, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem

Kategorie a zdroj osobních údajů

žáci školy a zákonní zástupci žáků, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu případně získané na základě souhlasu subjektu údajů. 

Zpřístupňování třetím stranám (kategorie příjemců)

ZŠ Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace předává osobní údaje dalším subjektům tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům. Příjemce může být OSPOD, Policie ČR, MŠMT, zřizovatel, KÚ, organizátoři sportovních akcí, ubytovatelé při výletech a exkurzích aj.

Zpracování osobních údajů (OÚ)

je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Zpracování je prováděno v budovách školy ZŠ Telč, Hradecká 234 a v rámci EU. 

Doba uchování

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování OÚ a o volném pohybu těchto údajů jsou lhůty pro uchování OÚ  vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřní směrnici školy (Spisový a skartační řád). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou OÚ archivovány nebo skartovány. Údaje jsou zpracovány se souhlasem