Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Škola > GDPR

GDPR

Správce osobních údajů

Základní škola Telč, Hradecká 234
příspěvková organizace
588 56 Telč

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fair Data Professionals a.s.
Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město

Účel zpracování

ZŠ Telč Hradecká 234, příspěvková organizace, IČO 70852171 zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

Kategorie subjektu údajů:

 1. žáci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • fotografické a digitální materiály
 • školní práce
 • klasifikační údaje
 • údaje poskytnuté SPC nebo PPP
 1. zákonní zástupci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje

Účely zpracování:

 1. žáci
 • vedení školní matriky
 • účast na školních a mimoškolních akcích
 • poskytování podpůrných opatření
 • propagace školy
 1. zákonní zástupci
 • informace o školních a mimoškolních akcích
 • informace o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků
 • činnost Rady školy
 • činnost Spolku rodičů
 • další obvyklé účely

Souhlas nebo právní základ

především Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním …. vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci, v rozsahu správní řízení o přijetí, o povolení odkladu, o IVP, školní matrika, třídní kniha, evidenční list dítěte, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem

Kategorie a zdroj osobních údajů

žáci školy a zákonní zástupci žáků, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu případně získané na základě souhlasu subjektu údajů. 

Zpřístupňování třetím stranám (kategorie příjemců)

ZŠ Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace předává osobní údaje dalším subjektům tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům. Příjemce může být OSPOD, Policie ČR, MŠMT, zřizovatel, KÚ, organizátoři sportovních akcí, ubytovatelé při výletech a exkurzích aj.

Zpracování osobních údajů (OÚ)

je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Zpracování je prováděno v budovách školy ZŠ Telč, Hradecká 234 a v rámci EU. 

Doba uchování

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování OÚ a o volném pohybu těchto údajů jsou lhůty pro uchování OÚ  vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřní směrnici školy (Spisový a skartační řád). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou OÚ archivovány nebo skartovány. Údaje jsou zpracovány se souhlasem