Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Speciální > Speciální třídy

Speciální třídy

Úvodní informace

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním postižením vzděláváme 6 a nejvíce 14 žáků podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (I. a II. oddělení). Ve III. oddělení se vzdělávají 4 až 6 žáků podle ŠVP  ZŠ speciální se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Žáci, kteří jsou vzděláváni podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (I. a II. oddělení nebo tito žáci v běžných třídách) ukončují základní povinnou školní docházku po 9 letech a získávají základní vzdělání. Žáci navštěvující III. oddělení ukončují povinnou školní docházku po 10 letech a získávají základy vzdělání.

Principy naší práce

Pracujeme v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, které jsou obsaženy v příslušných rámcových vzdělávacích programech. Našimi principy v práci s žáky jsou:

 • individuální přístup ke vzdělávacím potřebám dítěte
 • ochrana a respektování práv žáků
 • ochrana bezpečí a zdraví žáků
 • předcházení rizikových situací
 • nácvik socializačních a komunikačních dovedností
 • vytváření pozitivního a bezpečného klimatu ve školním prostředí
 • spolupráce s asistentkou pedagoga
 • úzká spolupráce se zákonnými zástupci a otevřená komunikace
 • zachování mlčenlivosti
 • využívání rozmanitých pracovních metod a speciálních učebních pomůcek v souladu s individuálními učebními potřebami žáků a to včetně upravených pracovních prostředí (relaxační místnost, snoezelen, školní zahrada, kuchyňka, dílna)
 • využívání alternativní a augmentativní formy komunikace
 • spolupráce se školním poradenským zařízením, PPP, SPC a jinými institucemi