Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Na křídlech - hodnocení školního projektu 2023/2024

Na křídlech - hodnocení školního projektu 2023/2024Projekt „Na křídlech“ byl realizován na 1. a 2. stupni naší školy po celý školní rok 2023/2024.

Žáci si postupně osvojovali a pak dále rozvíjeli znalosti a vědomosti o daném širokém tématu. V jednotlivých vyučovacích předmětech byli vedeni k samostatnosti, ale i ke kolektivní spolupráci, také k logickému a kritickému myšlení.

Celoroční prací na projektu byl u žáků vytvářen a posilován kladný a zodpovědný vztah k naší historii, k přírodě, k našemu přírodnímu a kulturnímu dědictví. Dále byly podporovány čtenářská a IT gramotnost, volné tvůrčí psaní a bylo prohlubováno estetické cítění a vnímání. Dětem byla zdůrazňována zodpovědnost za vlastní konání, též potřeba měnit sebe i svět kolem sebe k lepšímu, i přes překážky jít za svými sny, posunovat své hranice. Byly naplněny všechny cíle i klíčové kompetence. Téma „Na křídlech“ se žákům líbilo, pracovali se zájmem. Celkově je tedy možno hodnotit projekt jako úspěšný, zdařilý.

 

Všichni žáci 6. – 9. roč. se zapojili do školní projektové soutěže v tvůrčím psaní (literárně-slohové práce v rámci 2. KSP). Z každé třídy byla vybrána a následně oceněna 3-4 nejoriginálnější díla. Poetické i prozaické práce se velmi povedly, byly nápadité a plné fantazie.

 

Děti z 1. a 2. stupně měly možnost se zúčastnit projektové soutěže výtvarné. Letos poprvé se zapojily úplně všechny třídy naší školy. Mladí výtvarníci vytvořili velké množství úžasných prací plošných i prostorových. Nejpovedenější výtvory z každé třídy byly pak také oceněny pochvalou.

 

Projekt „Na křídlech“ byl tradičně odprezentován na Dni Země (19.4.2024), v průběhu roku také na projektových nástěnkách a ve školním časopisu Školník. Zpráva o projektu se objevila též na webových stránkách školy spolu s fotografiemi výtvarných prací.

Celý projekt byl oficiálně ukončen slavnostním vyhodnocením školních projektových soutěží (v herně 18.6.2024).