ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách

 

Přejeme všem krásné prázdniny a moc děkujeme příznivcům a přátelům školy za jejich přízeň ve školním roce 2017 - 2018.

 

Školní akademie

Školní akademie

Pokud jste ve čtvrtek 21. června zašli do haly naší základní školy, tak jste mohli shlédnout školní akademii našich žáků. K vidění byly scénky, hudební a sportovní vystoupení. Všem žákům, kteří vystupovali moc děkujeme za jejich výkony a krásně spestřené odpoledne. A děkujeme také všem učitelům, kteří jednotlivá vystoupení s žáky nacvičovali. Nyni se již těšíme na příští akademii.

Mgr. Antonín Marek

 

Výlet Senát Praha

Výlet do senátu 2018

Dne 7.6 2018. jsme se my, žáci 9. tříd, a část osmého ročníku, jeli na exkurzi do Prahy do Senátu. Po příjezdu do Prahy jsme si vystoupili a šli směrem k Senátu ČR . U Senátu nás přivítala asistentka pana senátora Vystrčila, která nás dovedla na recepci, kde jsme museli projít bezpečnostním rámem. Po té si nás převzala starší, ale milá paní průvodkyně, která nás provedla jednotlivými sály Valdštejnského paláce a vyprávěla nám o jeho historii. Navštívili jsme jednací sál Senátu, bývalou konírnu, každý si mohl sednout do jednacích lavic nebo si vyzkoušet řečnický pult. Tam jsme se setkali s panem senátorem, který si tam s námi chvíli povídal, a pak jsme měli možnost se zeptat i my jeho. Nikdo se však moc neptal, buď proto, že neměl žádné otázky nebo se styděl. Po rozhovoru s panem Vystrčilem jsme se vyměnili s druhou skupinou, která si zatím prohlédla Valdštejnskou zahradu. I tam se nám samozřejmě líbilo. Po vyfocení a prohlédnutí si toho všeho jsme se sešli s druhou skupinou a vyrazili jsme na Petřín. Cestou jsme viděli Karlův most i zvláštní sochy a koupili jsme si jízdenky na lanovku. Po pár minutách jsme dorazili k lanovce. Po výjezdu nahoru jsme si všichni oddychli, protože v lanovce jsme byli jak „ sardinky“ a bylo tam horko, ale byli jsme nakonec za to rádi, protože představa, že bychom to šlapali pěšky, byla hrozná. Jako první jsme navštívili zrcadlové bludiště, ve kterém jsme se i sami sobě zasmáli. Potom jsme šli na Petřínskou rozhlednu. Tam nás čekalo 299 schodů, byla to sice celkem síla se vyšplhat nahoru, ale výhled stál za to. Poté, co jsme se všichni sešli dole, jsme se vydali k autobusu, který na nás čekal nedaleko. Po nastoupení jsme se všichni těšili, jelikož jsme jeli do McDonaldu. Pak nás čekala jen cesta domů. Po příjezdu ke škole jsme se všichni rozloučili a šli domů. Výlet se nám moc líbil. DĚKUJEME PANÍ UČITELCE OPRAVILOVÉ A PANÍ UČITELCE VESELÉ, ŽE NÁM TENTO VÝLET UMOŽNILY A ŽE HO S NÁMI PODNIKLY.

Aneta Vítámvásová, IX. B

 

Pozvánka na školní akademii

Školní akademie 2018

 

Poděkování Sněhuláci pro Afriku

Školní akademie 2018

 

Pozvánka na 3. odpolední hodinku pro budoucí prvňáčky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

 

Zahradní slavnost se opět vydařila…..

Zahradní slavnost 2018

a nemůže za to jenom počasí, které jsme ten den opravdu přemlouvali, aby se umoudřilo. Nakonec vše dopadlo na výbornou. Množství dětí a rodičů nás zase moc mile překvapilo. Zahradní slavnost letos slavila svůj 4. ročník. Že je stále navštěvovanější akcí, o tom všechny přesvědčil počet dětí a rodičů, kteří se na slavnost přišli podívat. Množství atrakcí a úkolů, které bylo připraveno, zabavilo rekordních 199 dětí! Ten dvoustý se určitě dostaví příští rok. Chtěli bychom touto cestou poděkovat fantastickému týmu rodičů, kteří všechno připravili a potom i celou zahradní slavností děti provedli při plnění různých úkolů. Obrovský dík si zaslouží pan Svoboda, předseda Spolku rodičů, který všechny třídní důvěrníky dokázal semknout při společné práci. Velké poděkování patří i paní Dvorské, Houdkové, Janákové, Janouškové, Jetlebové, Ekrtové, Křížové, Kryzanové, Lustigové, Marečkové, Němcové, Páralové, Pařilové, Šedové, Tomšů, Vodičkové a panu Brtníkovi. Celá akce proběhla zdárně i s přispěním sponzorů, děkujeme firmě Svoboda Parts, Centropen, Krahulík, Siko Jihlava, Kores, Městys Mrákotín, reklamní potisk Bulák, Amylon, Pizzerie Marečková, THK a další. Byla to moc povedená akce a příští rok se těšíme opět na shledanou! Děkujeme.

Vedení školy

 

Milá setkání

V květnu proběhla dvě milá setkání s našimi staršími přáteli z Domova pro seniory v Telči. Děti ze speciálních tříd se 14. května sešly na naší školní zahradě při odpoledním posezení s opékáním buřtů, popovídáním a zpěvem s doprovodem harmoniky. Rádi jsme pak přijali pozvání na oslavu Dne dětí do Domova pro seniory 31. května. Na zahradě bylo připraveno několik stanovišť s rozmanitými úkoly a také pohoštění. Všichni jsme si obě setkání užili a těšíme se na další společnou akci.

Mgr. Jiřina Slámová

 

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 29.5.2018 se 7 žáků 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku zúčastnili matematické soutěže v Jihlavě. V Pythagoriádě porovnávalo své schopnosti 33 nejlepších řešitelů školních kol v okrese. Žáci 5. ročníku naší školy se pyšní výjimečnou účastí a úspěchem:
2. místo – Eliška Bednářová
8. místo – Jasmína Ritterová
9. dělené místo
   - Julie Gregorová
   - Sára Tingelová
11. dělené místo - Matěj Černáš
21. dělené místo
   - Štěpán Janák
   - Adam Šimánek

Mgr. Miroslava Vacková

 

Sběrová akce

Další sběrová akce se uskuteční od pondělí 28. 5. do středy 30. 5. – papír se může navážet mezi 7. a 9. hodinou ke kolárně u přístavby. Předem všem děkujeme.

 

Pozvánka na 4. zahradní slavnost

4. zahradní slavnost

 

Naše výprava do CHKO Pálava

Pálava 2018

Ve středu 16. května jela naše třída společně s 5.B do CHKO Pálava. Sešli jsme se v 7 hodin u školy. S počasím to nevypadalo moc dobře. První půlku cesty jsem spal a vzbudil jsem se v pravý čas. Jelikož se po cestě objevily vodní nádrže Nové Mlýny, tak nám o nich pan učitel Sova něco řekl. Po přejetí hráze mezi dvěma nádržemi jsme dorazili do vesnice Pavlov, ve které je rok otevřené muzeum o archeologických vykopávkách. V něm jsme o nich shlédli desetiminutový film a poté si prohlédli expozici a zakoupili suvenýry. Poté nás autobus kousek popovezl a vyrazili jsme na zříceninu hradu Děvíčky. Cestou jsme viděli spoustu rostlin. U zříceniny jsme vyfotili nádherný výhled na okolí, nasvačili se, prolezli zříceninu a společně se vyfotili pro školní web. Další naše cesta vedla po stepi střídané lesem. Tam bylo nejvíce rostlin a zvířat. Z rostlin mě zaujala třemdava bílá, která, když se jí dotknete, vyvolá alergické reakce. Také mě zaujala šalvěj etiopská, která se vyskytuje v ČR jen na Pálavě. Ze zvířat se mi líbila ještěrka zelná. Pokračovali jsme na zříceninu hradeb Sirotčí hrádek, kde foukal velký vítr. Málem mi odfoukl kšiltovku. Dále jsme už jen sešli dolů k autobusu a vyrazili domů. Výlet byl hezký, a poučný. Počasí nakonec hezky vyšlo.

Štěpán Janák, V.A

 

Pozvánka na hodinku pro budoucí prvňáčky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

 

Soutěž „Zemědělství na Vysočině“

Zemědělství na Vysočině

Ve čtvrtek 3.5.2018 se 4 žáci z 6. a 7. ročníku zúčastnili krajského kola soutěže „Zemědělství na Vysočině“, které se konalo na Krajském úřadě v Jihlavě. Součástí soutěže byla také doprovodná akce na nádvoří – poznávání semínek, rostlin, vajíček, zkouška zručnosti a dovedností. Soutěžilo 130 žáků ze 40 škol. Vítězové získali dárkové koše a možnost zúčastnit se exkurze do nedalekých zemědělských farem. Naši školu reprezentovali Tereza Fišerová, Veronika Štolbová, Tomáš Dvořák a Tomáš Jackwerth.
Žákům se tato akce líbila a už se těší na příští ročník.

Ing. Irena Anderlová, koordinátor EVVO

 

2. místo v krajské výtvarné soutěži

Julie Gregorová, žákyně 5.B třídy, která obsadila 2.místo v krajské výtvarné soutěži byla pozvána na Slavnostní vyhodnocení soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018" v rámci kraje Vysočina, které se uskuteční v úterý 22. května 2018 od 15,00 hodin v prostorách Centra hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi.

Mgr. Miroslava Vacková

 

Okresní kolo Atletického čtyřboje

Okresní kolo Atletického čtyřboje

25. 4. 2018 proběhlo na sportovišti u školy okresní kolo Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavními soupeři byli žáci speciálních tříd naší školy a žáci ZŠ Jungmannova z Jihlavy. Soutěžilo se v běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 800 m (dívky) a 1500 m (chlapci). V kategorii chlapců s přehledem zvítězil náš žák osmého ročníku Jakub Nechvátal. Do Krajského kola ve Velkém Meziříčí spolu s ním postupuje také Markéta Dvořáková, která se umístila na krásném druhém místě. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme a přejeme reprezentantům mnoho dalších úspěchů.
Do krajského kola postupují tři nejlepší dívky a tři nejlepší chlapci: Lucie Dreveňáková, Markéta Dvořáková, Michala Stojková, Jakub Nechvátal, Marek Kudrna, David Diňa
Soutěž byla realizována s přispěním Rozvojového programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018“ (č. j. MSMT – 4139/2017-2).

Mgr. Jiří Kaman

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila okresního kola Matematické olympiády v Jihlavě. Měli jsme zastoupení v kategorii Z6 Z8, za šestou třídu se zúčastnili:
Michal Dvořák, Tereza Fišerová a Lucie Páralová, osmý ročník reprezentovala Markéta Smetanová. Zadané příklady nejlépe vyřešil Michal Dvořák, který se umístil mezi úspěšnými řešiteli. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Opravilová

 

Vyhodnocení PO očima dětí a mládeže - 2018

Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže obsadila Julie Gregorová, žákyně V. B třídy 2. místo.

Mgr. Miroslava Vacková

 

Okresní kolo recitační soutěže

Žákyně V.B třídy Kristýna Salusová získala 1. místo v okresním kole recitační soutěže v Jihlavě. Vítězství se jí podařilo získat i v krajském kole recitační soutěže v Třebíči . Nyní postupuje do celostátního kola , které proběhne v Semilech. Držíme palce!

Mgr. Miroslava Vacková

 

Pozvánka na hodinku pro budoucí prvňáčky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

 

Přijďte s námi oslavit Den Země

Den Země 2018

 

Zápis do I. ročníku - rozhodnutí o přijetí

Zápis - rozhodnutí o přijetí

 

Třetáci navštívili knihovnu v Telči

Žáci III. A třídy navštívili v úterý 10. 4. knihovnu v Telči. Tentokrát si vybrali poezii v knihách. Nejdříve se dozvěděli, co všechno patří do poezie – básně, písně, hádanky, říkanky, pranostiky, rčení. Poté si všechno vyzkoušeli ve skupinkách. V básních vyhledávali verše, rýmy, pracovali se slokami a vymýšleli na slova verše. Děti úkoly splnily správně. Nakonec si prohlédly knihy a některé děti si je vypůjčily na přečtení domů.

Mgr. Jaroslava Martinů

 

Futsal starších žáků

Futsal starších žáků

Na regionálním turnaji ve futsale,který pořádala ZŠ Masarykova jsme obsadili 3, místo. V úvodním zápase jsme porazili výběr žáků z Gymnázia Telč. Ve druhém zápase a třetím zápase jsme soupeřům podlehli. Klukům patří poděkování za bojovnost, úsilí a dobrou reprezentaci naší školy.
Složení:
Adam Šeda, Láďa Přibyl, David Kříž, Jan Pokorný, Václav Prokop, Ondra Borovský, Filip Solař, Pavel Skoumal, Lukáš Dvořák.

Mgr. Josef Musil

 

Průběžné výsedky ve sběru papíru

Průběžné výsedky ve sběru papíru

Ing. Irena Anderlová

 

Krajské kolo Matematické olympiády

Dne 21. 1. 2018 proběhlo v Jihlavě okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z9 nejstarších žáků naši školu zastupoval Marek Antoňů z 9. B, který tuto kategorii vyhrál a vybojoval si tak postup do krajského kola MO.
Toto krajské kolo kategorie Z9 proběhlo 27. 3. 2018 na Gymnáziu v Jihlavě, kde se sešlo 23 nejlepších soutěžících z celého Kraje Vysočina. Žáci měli za 4 hodiny vyřešit 4 velmi náročné příklady.
Marek i v této silné konkurenci (především žáků z víceletých gymnázií) obsadil krásné 12. místo se ziskem 14 bodů a stal se úspěšným řešitelem MO.
K úspěchu Markovi srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Jitka Veselá

 

Školní kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině

Dne 21. března proběhlo školní kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků z 6. a 7. ročníku. Do krajského kola byli nominováni tito žáci- Štolbová Veronika - 7.A, Fišerová Tereza - 6.B, Jackwerth Tomáš - 7.B a Dvořák Tomáš - 6.B. Toto kolo proběhne 3.5. 2018 na Krajském úřadě v Jihlavě.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně gratulujeme.

Ing. Irena Anderlová, koordinátorka EVVO

 

Návštěva divadla v anglickém jazyce

V pondělí 19.3.2018 jsem s několika svými spolužáky z 8. A a žáky devátých tříd v rámci anglického jazyka navštívila divadlo v Jihlavě, hrané v anglickém jazyce.
Divadlo plné kouzel nám zahráli studenti z gymnázia z Brna. Představení se jmenovalo „Witches“. Pojednávalo o čarodějnicích, které chtěly všechny muže proměnit v myši. Tato proměna změnila osudy dvou manželských párů a prokázala se i velká láska.
Přestože bylo divadlo v angličtině, všemu jsme dobře rozuměli a moc se nám líbilo. Byla s námi paní učitelka Mixánová a pan učitel Hajn.

Markéta Smetanová VIII.A

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zveme vás k zápisu do 1. tříd:

Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna 2018

Po kliknutí na obrázek výše se vám otevře celý dokument.

Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna 2018

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, 3. dubna v 16 hodin se koná v přístavbě školy/1. patro- 1.A třída/ schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Všichni jste srdečně zváni.

 

Projekt ČR

Vyhodnocení výtvarné soutěže a soutěže v tvůrčím psaní v rámci celoškolního projetku Česká republika:

Projekt ČR - Výtvarná soutěž

Projekt ČR - Výtvarná soutěž

Projekt ČR - Tvůrčí psaní

Mgr. Jana Novotná

 

Dámská jízda

Dámská jízda

Dámská jízda

Dámská jízda

Dne 26. 3. 2018 přespaly dívky z II. oddělení speciálních tříd ve škole. V plánu byla “dámská jízda”, která kromě péče o vlasy, pleť a nehty zahrnovala také aktuální dívčí témata. Přespání se neobešlo ani bez večerního pohybu, přípravy večere a shlédnutí filmu.

Mgr. M. Hlávková

 

Strávili jsme den s vojáky

POKOS

V pátek 23. března jsme měli možnost přivítat u nás na škole asi dvacet příslušníků AČR. Odbor komunikace Ministerstva obrany České republiky si ve spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou připravil pro naše studenty druhého stupně vzdělávací program s názvem Příprava občanů k obraně státu. Hlavním smyslem projektu bylo seznámit žáky s povinnostmi, které jim, jako občanům České republiky, vyplývají ze vztahu k obraně státu. Žáci získali základní informace o principech obrany státu, o úloze ozbrojených sil ČR, výhodách členství v mezinárodních organizacích. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet vše, s čím k nám vojáci přišli. Nejen výzbroj a výstroj, ale v neposlední řadě také poskytnutí první pomoci, postup při použití chemických látek atd. Hlavním smyslem celé akce bylo žáky prakticky připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat. Situace, kdy se před žáky postaví voják v uniformě a názorně jim ukáže, jak zachránit kamarádovi život, nebo jak se zachovat při živelných pohromách, hromadných nehodách atp. má určitě úplně jinou váhu, než když to žákům předáváme v běžné výuce my, učitelé. Součástí projektu byla i výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně. Soutěž vojáci sami u nás na škole vyhodnotili a deseti výhercům předali hodnotné ceny. Pocit spoluzodpovědnosti při obraně státu je to, co bylo hlavním smyslem celé akce. Doufám, že o něm žáci alespoň v průběhu projektu přemýšleli. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům z prvního stupně, kteří s žáky kresby do soutěže vytvářeli a také všem, kteří pomohli tuto, svým rozsahem mimořádnou akci, zrealizovat.

Martin Remeš, školní metodik prevence

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve středu 21. 3. se koná od 14:00 do 16:00 hod. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.

 

Prvňáčci v knihovně aneb pasování na rytíře

Prvňáci v knihovně

Prvňáci v knihovně

Prvňáci v knihovně

8.3. a 15.3. naši prvňáčci navštívili knihovnu. Celé dopoledne je provázel Knihomol a královna Abeceda. Aby se děti lépe seznámily s knihovnou, zahrály si několik zajímavých her. Po slavnostním slibu, že budou o knihy pečovat, byli všichni pasováni na čtenáře. Děti se staly rytíři čtenářského řádu. Většina z nich si knihovnu velice oblíbila.

Mgr. M. Rodková a Mgr. I. Ryšavá

 

U nás na škole budeme POKOSovat

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je v posledních letech stále častěji skloňovanou zkratkou i na základních školách. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky a týká se nás všech, proto se snažíme i našim žákům zprostředkovat kontakt se zástupci Armády České republiky v tomto směru. Příprava občanů k obraně státu je prozatím dobrovolná a má charakter vzdělávání na všech stupních škol. Naše škola již před lety navázala spolupráci s AČR a tak i letos budou mít naši žáci možnost se setkat se zástupci naší armády, tentokrát však v poněkud větším rozsahu. V pátek 23. 3. proběhne projektový den „POKOS“. V rámci tohoto projektu k nám přijede asi patnáct vojáků (převážně z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou), kteří nás nejenom seznámí s „POKOSem“, ale i předvedou našim žákům ukázky z oblasti chemické obrany, zdravotnické přípravy a zbrojního arzenálu AČR.

Školní metodik prevence, Mgr. Martin Remeš

 

Olympijské hry ve 4. ročníku

Barevný týden

Barevný týden

Inspirováni Zimními olympijskými hrami jsme si naplánovali 2 týdny olympijských aktivit ve výuce i mimo ni. Seznámili jsme se s historií a současností ZOH, sledovali a zaznamenávali jsme průběh a úspěchy zejména našich sportovců. Plnili jsme disciplíny vycházející ze zimních sportů, téma ZOH se objevilo téměř ve všech předmětech. < /br> Bylo zajímavé sledovat, jak se daří našim sportovcům a vyzkoušet si pocity při sportovních kláních.

S. Frydrýšková a B. Doskočilová

 

Barevný týden I. a Barevný týden II. na prvním stupni

Barevný týden

12. – 16. února jsme se zapojili do projektu BAREVNÝ TÝDEN, kterého se účastnily školy napříč Českou republikou. Každý den jsme přišli do školy oblečeni do jiné barvy, které se měnily, a vše jsme náležitě zdokumentovali.< /br> Barevný týden nás nadchl a inspiroval natolik, že jsme si udělali BAREVNÝ TÝDEN II., ve kterém jsme zvolili další barvy, které nám v prvním týdnu chyběly.< /br> Těšíme se na další zajímavou akci.

Za 1. st. S. Frydrýšková a B. Doskočilová

 

Veselé zoubky

Veselé zoubky

V úterý 13.3. se prvňáčci zúčastnili projektu Zdravé zoubky. Děti se dozvěděly jak pečovat o zoubky a jak se správně stravovat. Odnesly si tašku s dárečky. Celý program se všem moc líbil.

Mgr. M. Rodková a Mgr. I. Ryšavá

 

Poděkování Život dětem

Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna 2018

 

Sběrová akce pokračuje

Sběrová akce pokračuje. Papír se může vozit každé pondělí a úterý mezi 7. a 9. hodinou - až do 27.3.2018.

 

Časopis Školník

Školník č. 2 2017/2018

Právě vyšel nový časopis Školník! Mnoho nových informaci a zpráv. Přejeme krásné čtení.

Mgr. Jitka Veselá, Mgr. Míša Rodková

 

Školní kolo recitační soutěže

Život dětem - Srdíčkový den

Život dětem - Srdíčkový den

Mgr. Jana Novotná

 

Sněhuláci pro Afriku

Život dětem - Srdíčkový den

Také v letošním roce jsme jako škola nákupem perníkových sněhuláků podpořili akci Sněhuláci pro Afriku. Bližší informace o akci najdete na internetových stránkách www.snehulaciproafriku.cz. Od nás ze školy bylo odesláno 3350,- Kč. Moc děkuji všem žákům i učitelům za podporu akce.

Mgr. Jiřina Slámová

 

Charitativní sbírka "Život dětem"

Život dětem - Srdíčkový den

V úterý a ve středu 6. a 7. března proběhne na škole prodej v rámci veřejné sbírky Život dětem. K prodeji budou magnetky, propisky, náramky, reflexní srdíčka a balíčky kávy, vše v hodnotě od 30 do 40 Kč. Sbírkou pomůžeme vážně nemocným dětem v celé ČR.

 

Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Během jarních prázdnin bude školní družina uzavřena. Všem dětem přejeme pěkné prázdniny.

Dana Nováková

 

Literární exkurze do Městské knihovny Telč

Ve čtvrtek 15.2.2018 se naše třída VI.A vypravila na exkurzi do knihovny. Paní knihovnice nás mile přivítaly, seznámily nás s chodem knihovny, dozvěděli jsme se plno zajímavostí, např. že v telčské knihovně je asi 30 tisíc knih. Kdo chtěl, mohl si nějakou knížku půjčit, případně se zaregistrovat. Potom jsme měli čas celou knihovnu si prohlédnout, podívat se, jak jsou zde knihy řazeny. Zjistili jsme, že je možno si vypůjčit i časopis nebo nějakou stolní hru. Pak nás čekala nejzábavnější část exkurze – hry a soutěže na téma „Řecké báje“. Rozdělili jsme se do tří skupin a na jednotlivých stanovištích jsme plnili různé úkoly. Nejvíce nás bavilo skládání básničky na zadaná slova. Zaujaly nás také otázky týkající se olympijských her. V jednotlivých týmech jsme všichni spolupracovali, pobavili jsme se, zasmáli jsme se. Zvítězilo družstvo Klokánků, na druhém místě byli Sloníci, třetí skončili Tygříci. Vítězové získali půlroční předplatné do knihovny. Všichni dostali za snahu sladkou odměnu. Akce se nám moc líbila, užili jsme si to.

žáci VI.A + Mgr. Jana Novotná

 

Olympiáda z AJ - okresní kolo

Olympiáda v AJ - okresní kolo

Mgr. Lucie Mixánová

Masopustní odpoledne ve ŠD

Masopustní odpoledne v ŠD

V pátek 9.2. jsme pro děti ve školní družině připravili masopustní odpoledne. Připomněli jsme si starý český svátek a nechyběl masopustní rej masek, soutěže, hry a oblíbené písničky.

Dana Nováková, vedoucí šk. družiny

 

Průběžné výsledky sběru papíru

Průběžné výsledky sběru papíru - leden

Marek Antoňů opět potvrdil prvenství!!!

Na matematické olympiádě v Jihlavě obhájil Marek Antoňů z IX.B třídy znovu 1. místo! V konkurenci 24 žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií se stal nejúspěšnějším řešitelem. K vítězství gratulujeme a v případné účasti v krajském kole budeme držet pěsti. Poděkování za Markův úspěch patří i paní učitelce Jitce Veselé – za přípravu a samozřejmě podporu.

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

LYŽAŘSKÝ A SNOWDOARDOVÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

LOUČNÁ NAD DESNOU – KOUTY NAD DESNOU
7. – 12. 1. 2018

LKV Loučná a Kouty nad Desnou

V neděli 7. ledna 2018 se většina žáků 7. a 8. ročníku přesunula autobusem do jednoho z nejvyšších pohoří České republiky – Hrubého Jeseníku aby zde absolvovali pětidenní lyžařský a snowboardový výcvikový kurz. Praktickou část výcviku – výuka techniky sjezdového lyžování a snowboardingu – jsme si užívali na nádherných, nových a výborně připravených sjezdovkách v Přemyslově. Nejenže zdejší areál disponuje vhodnými terény pro naše potřeby, ale i zdejší pracovníci nám vycházeli všemožně vstříc. Každý den na nás čekala bezvadně upravená modrá sjezdovka s délkou 1250m, bezproblémová obsluha vleků, usměvavá pokladní a výborná kuchařka vařící bezkonkurenční obědy. Teoretická část výuky probíhala v krásném penzionu Sokolka, kde jsme zároveň byli i ubytovaní. Přednášky o lyžování a snowboardingu, o nebezpečí hor a chování na sjezdovce, zimních závodech a první pomoci střídaly videorozbory techniky jízd jednotlivých účastníků, společenské hry a poslední večer i očekávaná diskotéka, která se podle ohlasů dětí výborně vyvedla. Na závěr každý z účastníků obdržel diplom za počin, kterým se nějakým způsobem zapsal do průběhu kurzu. Zároveň chci moc poděkovat ostatním instruktorům (Martin Remeš a Lucie Mixánová) za výbornou připravenost, velmi kvalitní výuku a neustálou dobrou pohodu v průběhu celého kurzu.

Mgr. David Hajn

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

 

Talent roku 2018

Talent roku 2018

V lednu 2018 se rozběhl boj o titul Talent roku 2018! V hlavní roli jsou všichni žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. V 8 kategoriích usilují již poosmé o prestižní titul TALENT ROKU a několikatisícové poukazy na nákup do obchodu Hervis.

 

Další sběrová akce

Další sběrová akce se uskuteční od pondělí 29. 1. do středy 31. 1. – papír se může navážet mezi 7. a 9. hodinou ke kolárně u přístavby.

 

Vánoční slavnostní oběd

Vánoční slavnostní oběd

Ve středu 20. prosince žáci, učitelé a asistentky speciálních tříd společnými silami připravili slavností oběd. Jako hlavní chod byl vepřový řízek s bramborovým salátem. Žáci připravili slavnostní tabuli, a pak začal samotný oběd, který všem moc chutnal. Zazpívali jsme si několik koled a nakonec jsme vše uklidili. Za vánoční atmosféru všem aktérům moc děkujeme.

Mgr. Antonín Marek

 

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení

Prevence onemocnění (příušnice)
1. dodržovat správnou životosprávu:
    - pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
    - otužování
    - přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
    - časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
    - kvalitní a dostatečný spánek
2. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
3. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
4. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
5. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
6. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
7. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
8. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
9. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
10. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
11. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

Radka Štěpánková, vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě

 

Vánoční přání a PF

 

Certifikát od společnosti PESOS

Certifikát pro naši školu

 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady

 

Výsledky školního kola olympiády z Ćeského jazyka

Výsledky školního kola olympiády z Ćeského jazyka

Mgr. Jana Novotná

 

Konzultační odpoledne

Zveme všechny rodiče na pedagogické konzultační odpoledne, které se bude konat ve středu 6. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin. Program – prospěch a chování.

 

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady

 

Certifikát pro naši školu

Certifikát pro naši školu

 

Pomoc opuštěným a týraným psům

Charitativní akce

V úterý 5.12. na přístavbě o velké přestávce a ve středu 6.12. na hlavní budově proběhne prodej magnetek s obrázky zvířat. Cena jedné magnetky je 25,- Kč. Její koupí pomůžete opuštěným a týraným psům, peníze putují na nezbytné operační zákroky a nákup krmiva. Vše probíhá pod záštitou organizace PESOS. Více viz a viz.

Iveta Šedová DiS.

 

Charitativní akce

Charitativní akce

Naše škola se každým rokem účastní charitativních akcí. I nyní můžou žáci takovou akci podpořit, a to tím, že si zakoupí za 35,- Kč odznáček s tvarem mořských plodů. Peníze pak poputují na konto organizace Fond Sidus, která pomáhá vážně nemocným dětem v ČR.
Prodej proběhne:
- v pondělí 27. listopadu, na hlavní budově, o velké přestávce
- v úterý 28. listopadu, na přístavbě, o velké přestávce.

Iveta Šedová DiS.

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Ve čtvrtek 16. listopadu se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví pořádaného neziskovou organizací „Člověk v tísni“. Naši žáci osmých a devátých ročníků měli po roce možnost seznámit se s další kapitolou českých dějin, na kterou v rámci povinné výuky nezbývá mnoho času. Tentokrát bylo téma Charta 77. Pro většinu mladých lidí téma zdánlivě nic neříkající. Žákům byl promítnut český film Osmy, který velmi pěkně vykresluje právě dobu sedmdesátých let v Československu. Následovala neméně zajímavá debata, ve které se žáci pokoušeli vžít do role svých vrstevníků, kteří vyrůstali právě v době normalizace. I přesto, že na žádný delší rozbor společenské situace sedmdesátých let nebyl čas, si někteří žáci velmi dobře uvědomovali, že ne vše, co je pro ně dnes každodenní samozřejmostí, zde platilo vždy. Mnohé z jejich úvah nás velmi příjemně překvapily.

Mgr. Antonín Marek, Mgr. Martin Remeš

 

Časopis Školník

Školník č.1 2017/2018

Vyšlo 1. číslo časopisu Školník. Najdete v něm spoustu zajímavých reportáží, a dočtete se, kromě jiného, o adaptačním kurzu, mažoretkách, Kosacupu, novém obecním praporu v obci Řásná, Horáckém divadle a najdete zde i vtipy. Všem přejeme příjemné počtení.

Mgr. Jitka Veselá

 

Celorepubliková soutěž Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

Ve středu 8. 11. a v pátek 10. 11. se žáci šestých ročníků zapojili do republikové soutěže Bobřík informatiky. V letošním klání soutěžící čekalo 15 záludných úkolů, na které měli 40 minut. Nejlépe si s nimi poradila Anna Šeniglová z VI. A, která získala 188 bodů z možných 240. Uvidíme, zda to bude stačit na postup do dalšího kola. Všem zúčastněným žákům děkuji za účast. Většina z nich k tomu přistupovala s velkým nasazením.

Mgr. Antonín Marek

 

VI.A spala ve škole na Halloween

VI.A spala ve škole na Halloween

Dne 31. 10. 2017 proběhla školní halloweenská akce třídy VI.A ze ZŠ Hradecká Telč. Během této události žáci spali ve škole a každý z žáků si donesl svůj kostým a nějaké ty maminčiny dobroty. Hráli se hry, které donesla paní učitelka Mixánová a pan učitel Kaman. Kolem 20:00 vyrazil průvod se svícemi a lucernami na náměstí. Pořídilo se pár fotek a šlo se zpět do školy. Následovalo promítání filmu a stezka odvahy po prázdné a strašidelné škole. Pak už vyčistit zuby a do spacáků. Ráno budíček v 6:45, nikomu se nechce vstávat, ale musíme. Úklid třídy, balení a příprava na vyučování. Jsme unaveni, ale stálo to za to a moc jsme si to užili.
Za vše děkujeme paní učitelce Mixánové, že to pro nás zorganizovala a panu učiteli Kamanovi, který jí s námi pomáhal.

S. Němcová, Š. Nejedlá, VI. A

 

HALLOWEEN - v V. A

Halloween v 5. A

Začala velká přestávka a my s paní učitelkou třídní jsme připravovali hodování pro nás a první třídu. První třídu učí paní učitelka Rodková, naše bývalá třídní.
Oslava nebyla jen kvůli Halloweenu, ale také kvůli tomu, že naše třída byla na prvním místě ve školním víceboji v Lipkách.
Pomáhali jsme paní učitelce třídní donést skleničky, naučili jsme se anglickou písničku a čekali, až přijdou prvňáci. Když přišli, zakřičeli jsme na ně: „Trick or treat“ a oni nám řekli básničku a my jsme jim zazpívali naší písničku. Potom naše třídní paní učitelka Ivana Dvořáková rozdala bonbony, všichni jsme poděkovali a na oslavu jsme si nalili dětské šampáňo. Přiťukli jsme si, vypili šampáňo a šli se fotit.
Potom jsme šli za paní ředitelkou. Také jsme si vykoledovali bonbony. Jenže pak už skoro zvonilo. Prvňáci se museli vrátit do své třídy. My s paní učitelkou třídní jsme uklidili po oslavě. Potom zazvonilo a připravili jsme se na hodinu výtvarné výchovy.

Lucka Rynešová, V. A

 

HALLOWEEN - PRVŇÁČCI

HALLOWEEN - PRVŇÁČCI

V úterý 31. října jsme ve škole slavili Halloween. Oblékli jsme si strašidelné kostýmy, vyzdobili si třídu dýněmi a povídali si o tomto svátku. Halloween nás provázel všemi předměty od Českého jazyka až po Prvouku. Celý den se nám velice líbil a určitě ho zase příští rok zopakujeme.

Mgr. Miluše Rodková

 

Druhá sběrová akce

Druhá sběrová akce se uskuteční od pondělí 13. 11. do středy 15. 11. – papír a sušené šípky se mohou navážet mezi 7. a 9. hodinou ke kolárně u přístavby, 16. 11. pak přijede pro papír auto.

 

Burza středních škol

Srdečně zveme žáky 9. ročníků a jejich rodiče na „Burzu středních škol“, která se uskuteční v úterý 7. listopadu v 17:00 hodin na hlavní budově školy.

Mgr. Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

Provoz školní družiny o Podzimních prázdninách

Během podzimních prázdnin nebude otevřena školní družina. Všem dětem přejeme hezké podzimní prázdniny.

Dana Nováková

 

Projektový den "Podzim"

V pondělí 16. 10. 2017 speciální třídy ZŠ uspořádaly projektový den na téma “Podzim”. Od rána žáci a žačky prvního stupně speciálních tříd ZŠ tvořili výzdobu místností s podzimními motivy, kam později přišli milí hosté z Domu pro seniory Telč na společné posezení. Ostatní žáci a žačky se rozdělili. První skupina připravovala pohoštění v kuchyňce i ve třídách, další skupina dokonce na školní zahradě pomocí ohně. Ve 13.30 bylo vše připraveno, hosté dorazili a mohlo se zasednout ke společné tabuli. Jako předkrm se podávaly netradiční hrušky se sýrem, dále dýňová polévka a jablečný puding. Všichni společně zavzpomínali na dětství ve chvíli, kdy se podávaly brambory pečené v ohni. Společné posezení zakončil sladký dezert a zpěv písní.

Mgr. Marie Hlávková

 

Přírodovědný KLOKAN

Ve středu 11.10.2017 se žáci z VIII. A, IX. A a IX. B zapojili do soutěže Přírodovědný KLOKAN, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. V testu odpovídali na 24 otázek ze zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky. Nejlépe si s otázkami poradil Marek Antoňů z IX. B, který získal 70 bodů. Druhý se umístil Lukáš Dvořák z IX. B s 67 body a třetí byl Tomáš Bulant z IX. B s 59 body.

Vítězům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast a snahu.

Mgr. Jitka Veselá

 

Burza knih

Na 1. stupni je burza anglických knih pravidelně na konci školního roku. Děti, které chtějí prodat učebnice, je předají učitelům anglického jazyka a ty je nabídnou nižším ročníkům. Většinou poptávka převyšuje nabídku. Na druhém stupni si děti prodej knih většinou už zajistí každý sám, po dohodě s učitelem, kdy a kterým ročníkům mohou knihu prodat. Prodej knih – Project II. – osmá třída a Project I. – šesté třídy se uskuteční v lednu 2018.

Rodková, I. Dvořáková

 

SPOLUPRÁCE S MŠ KOMENSKÉHO 2017-2018

SPOLUPRÁCE S MŠ KOMENSKÉHO 2017-2018

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Spaní ve škole aneb „Večerní škola“

Spaní ve škole aneb „Večerní škola“

Letošní školní rok jsme začali, jako již tradičně, spaním ve škole. Společně s námi čtvrťáky spaly ve škole i děti z 3. B a speciálních tříd. Po předešlých ročnících, kdy jsme absolvovali Úkolovku po škole, Pevnost Boyard nebo Spaní pod širákem, přišla na řadu „Večerní škola“.
V úterý 3. 10. jsme se sešli všichni společně v pět hodin u školy se vším vybavením a jídlem. Poté, co jsme se zabydleli každý ve své třídě, byl nejvyšší čas připravit se na večerní vyučování. Tento večer se totiž nesl v duchu Večerní školy, kterou ještě někteří z nás pamatují. Učili jsme se tradičním i netradičním předmětům pod vedením dobrovolníků z řad rodičů a prarodičů. Procvičili jsme češtinu, matematiku i čtení a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z chemie, přírodovědy a vlastivědy. Navštívila nás i živá zvířata. Některé skupiny strávily čas hraním společných her. Na závěr Večerní školy jsme si zazpívali, něco si nakreslili, vyrobili a procvičili svá těla ve školní hale. Po večerce přišla na řadu tradiční stezka odvahy po škole, které se účastnili ti odvážnější z nás.
Druhý den jsme všichni byli velmi unaveni, ale naplněni zážitky, o kterých si jistě budeme povídat po dlouhou dobu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám tuto akci umožnili uskutečnit, obzvláště odvážným rodičům za zajímavou večerní výuku.

Za IV. A a IV. B - B. Doskočilová a S. Frydrýšková

 

Desáté jubileum

Školní víceboj je název našeho celoškolního branného závodu, který proběhl tento pátek již po desáté. Na sklonku minulého týdne absolvovali všichni žáci naší školy všestranný terénní závod, jehož úkolem je prověřit fyzickou i vědomostní vybavenost našich žáků. Počasí se vydařilo mírou vrchovatou a tak si mohli žáci napříč ročníky opět vyzkoušet své kompetence při zvládání různých situací, se kterými se mohou v běžném životě setkávat. Žáci plnili úkoly v jednotlivých hlídkách o maximálním počtu devíti členů. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny disciplíny adekvátní věku závodících. První až třetí ročníky měřily své síly a schopnosti na hasičárně v Telči, kde jsme ve spolupráci s místními hasiči, jako již každoročně, připravili několik stanovišť. Ostatní ročníky (4. – 9.) soutěžily v Lipkách. Jako již tradičně museli žáci prokázat znalosti z topografie, zdravovědy (včetně simulace ošetření zraněného), dopravní výchovy, hodu na cíl, střelby ze vzduchovky, šplhu po laně, prostředků PO... Školní víceboj je akcí, při které se děti nejen pobaví na čerstvém vzduchu v krásném prostředí okolí Telče, ale hlavně si vyzkouší zvládat situace, které vyžadují jejich okamžitou reakci. Schopnost se rychle rozhodnout, schopnost improvizovat … Jsme velmi rádi, že i letos jsme byli schopni tuto akci realizovat - jako vždy s vydatnou pomocí HZS Telč a pana Muranského, který je po dlouhá léta odborným garantem celé akce.

Mgr. Martin Remeš

 

Adaptační kurz VI. B

Adapťák VI. B

„Adapťák“…tak jsme říkali adaptačnímu kurzu, na kterém jsme byli my, šesťáci. Na kurz jsme se hodně, ale hodně těšili. Šli jsme pěšky do Zvolenovic, kde jsme byli tři dny. Hráli jsme tam spoustu her, poznávali se a všichni se společně pobavili. I paní učitelky nás lépe poznaly. Ale nebyl by to „Adapťák“ bez našich lumpáren. Jedna z nich byla asi „první buřtová válka“ na světě. Díky adapťáku se z nás všech stali prima kamarádi.

Michal Dvořák VI. B

 

Sběr papíru za září

Sběr papíru za září

Souhrn sběrových akcí ve školním roce 2017-2018

Přehled sběrových akcí

Desetiboj seniorů

Desetiboj seniorů

Ve čtvrtek 14. září jsem navštívila společně s pěti spolužačkami a paní učitelkou Urbancovou domov seniorů v Telči. Sešly se tam skupinky seniorů z různých zemí. Senioři sestavili týmy a zasoutěžili si v různých disciplínách. My jsme byly přiděleny na různá stanoviště, kde jsme soutěžícím pomáhaly „vyhrát“ velmi pěkné ceny. Hned jak jsme přišly, se nás moc mile ujali a rozdělili si nás na jednotlivá stanoviště, kde jsme se potkávali i s kolegy z „ Masaryčky“, kteří také přišli pomoci. Celou akci ukončil pan starosta Roman Fabeš. Vše probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, všichni jsme si to užili.

Natálie Gabrielová, IX. A

 

MŠMT vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol

Škola informuje o vyhlášení soutěže MŠMT s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“. Soutěž bude probíhat od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Žáci mohou soutěžit doma s rodiči a odesílat práce samostatně. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Více informací naleznete na tomto odkaze. Informace k soutěži s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ jsou zveřejněny i na FB OP VVV.

 

Pozvánka na schůzku rodičů 9. ročníků

V úterý 26. září v 16:30 se bude konat schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků, na které získají informace ohledně přijímacího řízení na SŠ.

Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

První sběrová akce

První sběrová akce se uskuteční v pondělí a úterý 25. 9. a 26. 9. – pouze dva dny, ten třetí den bude od osmi hodin odvoz autem. Papír a sušené šípky se mohou navážet mezi 7 a 9 hodinou.

 

Celoroční projekt

Celoroční projekt Česká republika

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Z důvodu rozdělení 5. ročníků budeme v letošním školním roce pořádat adaptační kurzy pro současné 6. ročníky. Adaptační kurzy se uskuteční ve Zvolenovicích ve dnech 12. - 14. 9. pro VI. A třídu a 19. - 21. 9. pro VI. B třídu. Veškeré informace budou rodičům předány písemně prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Marie Opravilová

 

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005766

V letošním školním roce realizuje naše škola projekt "Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká". Žáci budou moci mimo jiné zdarma navštěvovat:
- klub zábavné logiky a deskových her,
- čtenářské dílny,
- doučování žáků prvního stupně.
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám se budete dozvídat během roku.

 

Seznamy žáků - 1. ročníky

Seznam I. A

Seznam I. B

 

Seznamy žáků - 5. ročníky

Seznam V. A

Seznam V. B

 

Seznamy žáků - 6. ročníky

Seznam VI. A

Seznam VI. B

 

Fotografie tříd 2016-2017

Fotografie tříd 2016-2017

 
Dnes je úterý, 14. srpna 2018 a svátek má Alan.

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2017 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena


Zavřít