ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Sběrová akce

Další sběrová akce: od 31.10. (pondělí) do 2.11.(středa) vždy mezi 7:00 a 9:00 hod. Tento termín je zároveň poslední pro odvoz kaštanů.

 

Desáté jubileum

Je tomu už deset let, co na naší škole pořádáme celoškolní branný závod – Školní víceboj. Jsme rádi, že všichni zúčastnění přistupují k této akci s touhou vyzkoušet si věci, které mnozí z nich znají pouze z monitorů svých počítačů. Všichni žáci naší školy mají možnost prověřit si své schopnosti, dovednosti a znalosti, týkající se různých oblastí života. Tato celoškolní akce proběhla opět 30. září na dvou stanovištích. První až třetí ročníky poměřovaly své výkony na „hasičárně“ a ti starší v Lipkách. Soutěžilo se např. ve střelbě ze vzduchovky, šplhu na laně, hodu na cíl, jízdě zručnosti, skoku v pytli a v neposlední řadě také ve znalostech dopravní výchovy, zdravovědy, topografie a mnohém dalším. Tato celoškolní akce přispívá nejen ke zvýšení fyzické kondice našich žáků, ale mnohem větší důraz klademe na zvládání krizových situací, pohotovost rozhodování a schopnost samostatného úsudku při řešení problémů. Na celé akci se velmi výrazně podíleli hasiči HZS v Telči, parta dobrovolných hasičů v čele s p. Muranským, rodiče žáků. Na závěr ještě dokládám celkové výsledky Školního víceboje 2016/2017. Všem, kteří pomohli s organizací ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další ročník.

Mgr. Martin Remeš

Školní víceboj

 

Školní družina o Podzimních prázdninách

Školní družina bude v době podzimních prázdnin uzavřena z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.

Dana Nováková, vychovatelka ŠD

 

Čtení před spaním

Čtení před spaním

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s mateřskou školou v Komenského ulici. Každou středu tam naši žáci čtou předškoláčkům pohádky před odpoledním spánkem. Navštěvují třídu Medvídků a Sluníček. Čtou nejrůznější pohádky a dětské příběhy. O čtení je mezi našimi žáky velký zájem.
Na děti v mateřské škole ještě čekají hodiny vedené žákyněmi devátých ročníků, návštěvy prvňáčků, společné cvičení v tělocvičně, hodinky s budoucími učitelkami prvních tříd a vánoční trhy. Obě stany spolupráce těší a baví.

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Sběr šípku

Pouze v měsíci říjnu se bude vybírat   šípek – čerstvý POZOR nesušený! Vybírat se bude 1x týdně, v úterý, na přístavbě u kolárny.

Mgr. Jaroslava Martinů

 

Vyhlášení nejlepších sběračů školy ve sběru papíru a PET víček

Vyhlášení nejlepších sběračů školy

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček

V pátek 23. září naši nejmladší žáci navštívili Masarykovu základní školu a spolu s tamními prvňáčky soutěžili v nejrůznějších disciplínách (běh, dřepy, hod míčkem, skoky apod.). Ti nejzdatnější prvňáčci byli odměněni. Mezi nejúspěšnější žáky naší školy patřili Jaroslav Veselý, Šimon Kremlička a Šimon Mareček.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Sběrová akce

Již druhá sběrová akce proběhne ve čtvrtek 29. září od 7:00 do 9.00 hodin. Papír můžete vozit k přístavbě – ke kleci. Samotný odvoz papíru proběhne 4.10.2016.

 

Desetiboj seniorů

Desetiboj seniorů

Tuto středu 14. září jsem navštívila společně s šesti svými spolužáky a třídním učitelem domov seniorů v Telči. Šli jsme tam pomáhat na stanoviště. Pořádají tam totiž desetiboj seniorů, závod pro seniory, který si všichni moc užívají. Hned jak jsme přišli, moc mile se nás ujali a rozdělili si nás na jednotlivá stanoviště, kde jsme se potkávali i s kolegy z druhé ZŠ, kteří také přišli pomoci. Asi po třech hodinách soutěže skončily a my jsme byli pozváni na výborný řízek. Při slavnostním vyhlašování výsledků, které proběhlo hned, jak jsme se naobědvali, zahrál fanfáry na trubku společně se dvěma svými kamarády náš spolužák Matěj. Celou akci ukončil pan starosta Roman Fabeš. Moc se nám tam líbilo, všichni byli moc milí.

Valerie Tichá, Sabina Pustějovská, VIII.A

 

První sběrová akce

Papír se může vozit od 19. do 21. září vždy mezi sedmou a devátou hodinou k přístavbě – u klece. Samotný odvoz papíru proběhne 22.9.2016.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Velmi rádi jsme přivítali nové prvňáčky na zámku v Telči. Doufáme, že se jim bude ve škole líbit a přejeme jim spoustu krásných zážitků při vzdělávání. Zde si můžet prohlédnout několik fotografií.

 

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

Chtěli bychom co nejsrdečněji pozvat prvňáčky a jejich rodiče na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne na Stáním zámku Telč od 8:30 hodin.

Přivítání prvňáčků

 
Dnes je 28. říjen 2016

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2016 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena


Zavřít