ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Návštěva pražské putyky

Spolupráce s MŠ Komenského Telč

21. října bude mít v divadelním prostoru Jatka 78 premiéru představení souboru Cirk La Putyka, které se zaměřuje na lidskou osobnost, konkrétně na takzvanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou známou pod anglickou zkratkou ADHD. Ve stejnojmenné inscenaci se v režii Rostislava Nováka ml., kterému jako dítěti byla tato porucha diagnostikována, představí osm výjimečných novocirkusových umělců z Finska, Venezuely, Kanady, Španělska, Belgie, Nizozemska a Francie. Jeden z nejlepších světových žonglérů, akrobaté na tyči, cyr wheelu, kolečkových bruslích, tanečníci i akrobat visící za vlasy.
Soubor tak divákům nabídne "nejnovocirkusovější" podívanou za několik posledních let. Zároveň je ale cílem představení upozornit na to, že ADHD není onemocnění, ale nová kvalita života. (http://www.laputyka.cz/cz/play/adhd-4dXFXZ.aspx)
Přijali jsme s našimi žáky velkorysé pozvání principála souboru na takzvanou projížděcí zkoušku a dne 11. 10. jsme vyrazili na výlet do Prahy, kde jsme mohli nahlédnout pod pokličku vzniku této nové inscenace. Představení jsme sledovali ve fázi, kdy se jednotlivé nazkoušené obrazy spojují dohromady a ladí se jejich vzájemný sled (zatím ještě v cirkusové tělocvičně, nikoliv na jevišti). Po shlédnutí zkoušky a obědě, na který jsme byli pozváni, jsme s režisérem Rosťou Novákem probírali naše dojmy a radili mu, co všechno má udělat, aby bylo představení ještě lepší. Moc hezky jsme si popovídali a předali jsme divadlu obraz, který jsme k této příležitosti vytvořili. Principál nás poté na oplátku naučil několik jednoduchých akrobatických prvků. Nikdo se nezranil, nikdo se neztratil, zkrátka exkurze jak má být.
Děkujeme.

Mgr. Jiří Kaman

 

Podzimní sklizeň

Spolupráce s MŠ Komenského Telč

Přestože letošní suché léto zahrádce příliš nepřálo, podařila se nám společnými silami v nových vyvýšených záhonech vypěstovat slušná úroda okrasných i velkoplodých dýní. Kdo se ještě nepokochal na chodbě přístavby, může tak učinit ve fotogalerii, nebo naživo na Podzimní výstavě ovoce, zeleniny a květin v Domě zahrádkářů, kde bude možné naše výpěstky i zakoupit. Výstava je pro veřejnost otevřena v pátek 19. 10. od 14:00 do 17:00 a také v sobotu a v neděli, vždy od 8:00 do 17:00

žáci a učitelé ST

 

Sběr papíru

Průběžné výsledky k 1.10.2018

Ing. Irena Anderlová

 

Literární exkurze do MěK Telč

Dne 11.10.2018 se naše třída VI.A vypravila na literární exkurzi do místní městské knihovny. Když jsme tam dorazili, kluci nenechali některé holky sednout a ty musely stát. To jsou ale gentlemani, viďte? Pak nám paní knihovnice začaly vyprávět o telčské knihovně a ukázaly nám nejčtenější dětské knihy. Dozvěděli jsme se, že v knihovně mají celkem 30 tisíc knih a že knihovnu navštěvuje asi 1300 čtenářů. Na to, že v Telči žije kolem pěti tisíc obyvatel, je to docela hodně. Pak jsme měli čas pořádně si celou knihovnu prohlédnout, listovat si knížkami, seznámit se s katalogy. Knížky tam mají krásné a zajímavé, mnozí si nějakou vypůjčili. Někdo v knihovně ještě nikdy nebyl a líbilo se mu tam tak, že se bude chtít zaregistrovat.
Potom jsme se rozdělili do tří skupin a zvolili si kapitány. Podle vylosovaných plyšáků se jmenovala naše družstva – Sloníci, Oslíci a Medvídci. Na jednotlivých stanovištích jsme hráli hry na téma Báje. Prvním úkolem bylo podle nápovědy poznat různá slova, druhým odpovídat na otázky, na posledním stanovišti jsme ze zadaných slov skládali básničku „jako Homér“. Všechny hry byly super. Nakonec paní knihovnice vyhlásily vítěze. Vyhrál tým kluků – Sloníci.
Tak skončila krásná akce v městské knihovně. Jsme rádi, že jsme na takovou exkurzi mohli jít. Děkujeme paní učitelce Janě Novotné a oběma paním knihovnicím, které byly moc hodné a milé.

N. Marková, M. Hustáková, L. Rynešová, M. Trojanová, VI.A

 

Seznamte se s Hejného Matematikou

V posledních letech se vždy se začátkem školního roku probouzí v mediálním prostoru debata o úrovni českého školství. Jedním z nejdiskutovanějších témat přitom bývá matematická gramotnost.
Na naší škole se mohou žáci již čtvrtým rokem setkat se dvěma způsoby výuky matematiky – s klasickou metodou a s metodou prof. Hejného. Protože oba tyto přístupy se od sebe výrazně liší, rádi bychom pro veřejnost uspořádali setkání s odborníky z praxe, ochotnými odpovídat na případné dotazy a schopnými srozumitelně přiblížit principy nových metod. Jedno takové setkání již proběhlo ve středu 3. 10. a bylo určeno pro rodiče žáků, kteří se Hejného metodou na naší škole již učí. Rádi bychom však podobnou příležitost nabídli i širší veřejnosti a především rodičům, kteří se v současné době rozhodují, jakou podobu bude vzdělávání jejich dětí mít. O termínech veřejných seminářů zaměřených (nejen) na Hejného matematiku vás budeme včas informovat.

Mgr. Jiří Kaman

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005766

 

Spolupráce s MŠ Komenského Telč

Spolupráce s MŠ Komenského Telč

V úterý 2. října jsme opět zahájili spolupráci s MŠ Komenského Telč čtením před spaním. Naši žáci čtou ve dvou odděleních nejen předškolákům, ale i mladším dětem. Letos zahájili žáci V.B třídy, kteří se budou pravidelně střídat s V.A. Samozřejmě nezapomeneme na dobré čtenáře z nižších ročníků, ale ani na ty starší, kteří mají mezi školkovou drobotinou velký respekt. Krátký návrat do školky, tentokrát ale z druhé strany, bývá mnohdy velmi příjemný a poučný. Vyzkoušet si jaké to je stát se tím, kdo má zaujmout pozornost, uklidnit a nedát na sobě znát nervozitu není jednoduchý. Přesto je o čtení mezi dětmi velký zájem. Děkujeme za něj.

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Soutěž o Nejdzatnějšího prvňáčka Telče

Soutěž o Nejdzatnějšího prvňáčka Telče

Jako každý rok tak i letos v září se naši noví prvňáčci zúčastnili soutěže o Nejzdatnějšího prvňáčka Telče. Soutěž se konala na ZŠ Masarykova v úterý 25.září. 86 dětí z obou škol soutěžilo v pěti disciplínách – běh 50 m a 350 m, hod míčkem, skok daleký, dřepy. Nejlepší prvňáčci byli vyhlášeni 2.října na náměstí v Telči za přítomnosti místostarosty p. Pavla Komína a ředitele ZŠ Masarykova p. Karla Navrátila.

 

Adaptační kurz VI. A

Od pondělí 17. září až do středy jsme měli s naší třídou naplánovaný adaptační kurz. Vše začalo už ráno, když jsme se všichni sešli s paní učitelkami na parkovišti u školy, kde jsme si uložili zavazadla do aut paní Hustákové a paní Markové. Potom jsme se pěšky přesunuli do Zvolenovic, do budovy bývalé školy, kam nám maminky dovezly spacáky a další věci. Celé odpoledne až do večera jsme pak všichni hráli různé hry. Večer jsme společně seděli u ohně, kde jsme si mohli opéct špekáčky.
V úterý jsme po snídani pokračovali v hraní různých her. Po obědě jsme šli všichni na společnou vycházku, na které se nám podařilo najít i nějaké houby. Večer nám naše paní učitelky připravily stezku odvahy.
Ve středu ráno jsme si ještě zahráli nějaké hry a potom rychle zabalili naše věci, pro které zase přijeli rodiče. Cestou to Telče jsme trochu zmokli. Ke škole jsme dorazili asi ve 12 hodin, rozebrali jsme si naše přivezené věci a šli domů. Tím náš adaptační kurz skončil. Děkujeme paním učitelkám Ivaně Dvořákové a Marii Opravilové.

Lucka Rynešová, VI. A

 

Tradiční Telčský desetiboj seniorů

Exkurze Lány 2018

V úterý 11. září 2018 se 6 žáků 9. ročníku naší školy se zúčastnilo v Domově pro seniory Telč již tradičního ročníku Telčského desetiboje seniorů. Do soutěžního klání se zapojila tříčlenná družstva 6 týmů, vč. týmu z rakouského města Raabs an der Thaya. Žáci byli rozmístěni na jednotlivá stanoviště, kde pomáhali s organizačním zajištěním desetiboje. Jak název této sportovní akce napovídá, soutěžilo se celkem v deseti disciplínách. Pro velký úspěch minulého ročníku byli do soutěžního klání zařazeni i ředitelé ze zúčastněných domovů pro seniory. Sportovně strávené dopoledne zakončil výborný oběd a po vyhlášení výsledků i slib, že se toto setkání příští rok opět uskuteční.

PhDr. Libor Sova

 

První sběrová akce

Letošní první sběrová akce proběhne od pondělí 24. 9. do středy 26. 9. vždy mezi 7:00 a 9:00 hod. u kolárny (klece). Předem všem děkujeme.

 

Navštívili jsme Lány - letní sídlo prezidenta

Exkurze Lány 2018

Ve čtvrtek 6. září využila naše škola nabídky prohlédnout si prostory zámku Lány, který byl dva dny 6. A 7. září otevřen pro veřejnost. Autobusem jsme projeli kolem Prahy do Lán, kde jsme nejprve navštívili Muzeum T. G. Masaryka. I přestože všude bylo plno lidí a naše prohlídka musela být rychlá, muzeum se nám líbilo. Poté jsme navštívili zámek v Lánech, který byl zpřístupněn veřejnosti po šesti letech. V prostorách zámku jsme viděli Modrou jídelnu, Žlutý salon, Pracovnu a knihovnu a další místnosti, kde prezidenti přijímají významné české i zahraniční návštěvy. Po prohlídce zámku jsme navštívili i kostel Jména Ježíš a rozsáhlým zámeckým parkem jsme došli k místu, kde byl zaparkovaný náš autobus. A mohli jsme vyrazit domů. I když bylo všude plno lidí a nebylo moc času prohlédnout si všechno pořádně, výlet se nám moc líbil a moc jsme si ho užili.

V. Burešová, A. Smejkalová, E Truhlářová, IX. A

 
Dnes je pátek, 19. října 2018 a svátek má Michaela.

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2017 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena