ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Sběrová akce

Další sběrová akce: od pondělí 24. 4. do 26. 4. vždy mezi 7:00 a 9:00 hod. u kolárny (klece).

 

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

 

1. místo v okresním kole Matematické olympiády

Dne 4. 4. 2017 proběhlo v Jihlavě okresní kolo Matematické olympiády, kterého se zúčastnili 2 žáci naší školy - Lukáš Dvořák a Marek Antoňů (oba z VIII.B). Oběma žákům patří velká pochvala za přípravu na soutěž i za snahu. V konkurenci 30 žáků v kategorii 8. ročníku (z 15 základních škol a 2 gymnázií) Marek Antoňů, bez ztráty jediného bodu, v Jihlavě zvítězil. K obrovskému úspěchu srdečně gratulujeme!

Mgr. Jitka Veselá

 

Den Země

Rozhodnutí o přijetí žáků pro školní rok 2017/2018

Srdečně zveme na oslavy Dne Země, které se konají 21.4.2017. Můžete si vyzkoušet rýžování zlata nebo vytvořit zkamenělinu, na stanovištích si ověřit znalosti o přírodě, zhlédnout práce žáků v rámci školního projektu „ Svět fantazie“. Na školní zahradě si můžete projít stanoviště logických her a hlavolamů. Tradičně se zapojujeme do projektu Čistá Vysočina. Po celý den bude zajištěno občerstvení. Budeme se těšit.

Ing. Irena Anderlová, koordinátorka EVVO

 

Rozhodnutí o přijetí žáků pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí žáků pro školní rok 2017/2018

Informace pro rodiče:
Rozhodnutí si vyzvedněte v kanceláři školy od 18. do 21. 4. 2017 (7:00-15:30 hod.).

 

Časopis Školník

Školník č.2 2016/2017

Vyšlo 3. číslo časopisu Školník, tentokrát s výtvory žáků na téma Svět her a fantazie. Najdete v něm i spoustu zajímavých reportáží, čtení na pokračování. Všem přejeme příjemné počtení.

Mgr. Jitka Veselá

 

Mauthausen

Mauthausen

je místo, kde strávili naši deváťáci společně s osmáky minulý pátek. S ohledem na téma Holokaust v naší i světové literatuře jsme se vydali navštívit jeden z koncentračních táborů na území „Třetí říše“ – Mauthausen. Právě tento lágr jsme si vybrali z důvodu geografické polohy a tudíž finanční dostupnosti pro žáky. Naši žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaký byl život za zdmi koncentračního tábora Mauthausen a myslím si, že většina z nich si dokázala poměrně rychle utvořit představu o tom, jaké peklo zde museli vězni zažívat. Na území tábora a v blízkém kamenolomu strávili žáci asi 4 hodiny a pak jsme se společně vydali zpátky do vlasti. Celá exkurze zanechala v žácích i doprovodu silný emoční zážitek.

Mgr. Martin Remeš

 

Školní družina o velikonočních prázdninách

Školní družina bude v době velikonočních prázdnin uzavřena. Na tento den se nikdo nepřihlásil.

Dana Nováková, vedoucí školní družiny

 

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

Pozvánky na přednášky o kyberšikaně

 

Projektový den "Zdravá svačina" aneb Coolinaříme se Zdravou 5

Coolinaření se Zdravou 5

Ve středu 30. března se žáci naší školy zapojili do projektu Zdravá svačina aneb Coolinaříme se Zdravou 5. Na ochutnávku jsme pozvali klienty Domova pro seniory Telč. Ti mohli ochutnat od těstovinového salátu přes pudink z chia semínek, domácího chleba s domácí lučinou až ke smoothie z červené řepy a ovoce a dalších výrobků našich dětí. Zdravá svačina všem moc chutnala a již se těžíme na její další pokračování.
Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, a pokud chcete ochutnat naše recepty, tak ty si můžete stáhout zde.

učitelé, asistentky a žáci speciálních tříd

 

Školní projektová soutěž výtvarná

Školní projektová soutěž vývarná

Školní projektová soutěž vývarná

 

„Bezpečná Vysočina 2017“

Bezpečná Vysočina 2017

V úterý 4. 4. 2017 se uskutečnil společný projekt Policie ČR a žáků základních škol „Bezpečná Vysočina 2017“. Při tomto projektu kontrolovali řidiče kromě dopravních policistů i žáci základních škol. Řidiče sami zhodnotili a v případě, že se nedopustili přestupku, odměnili je sladkostí.

PhDr. Libor Sova

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Na konci března navštívili naši nejmladší žáci městskou knihovnu. Přivítal je rytíř Knihomol a královna Abeceda I. Děti se rozdělily na rytíře Meče a rytíře Koruny a musely se potýkat s nejrůznějšími úkoly, např. poskládat ilustraci k pohádce či vyluštit šifru z pohádkových postaviček. Krásný program byl završen slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře a zapůjčením jejich prvních knížek. Děti byly z návštěvy knihovny nadšené a s chutí se pustily do čtení.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Vyučujeme matematiku i Hejného metodou

Naše škola začala touto metodou vyučovat v loňském roce. Ještě před tím tomu předcházela účast na seminářích a teprve potom přišlo rozhodnutí pustit se zkušebně do této metody. Zdálo se nám, že Hejný dobře respektuje vývojové fáze dítěte. Teorie, která za metodou stojí, je docela pěkně vysvětlená v knize „Dítě, škola a matematika“. Také je dobré si prohlédnout učebnice a sledovat, jak se jednotlivá prostředí postupně vyvíjejí a krystalizují v abstraktnější pojmy, jako jsou třeba např. rovnice. Líbilo se nám, že nad mnohými úlohami člověk opravdu musí přemýšlet.
Blíže jsem metodu popisovala v Telčských listech v březnovém čísle.

Napsala Miluše Remešová

A teď několik slov pana učitele Musila, který v současné době vyučuje matematiku Hejného metodou druhým rokem:
„Již druhým rokem trvá NAŠE dobrodružství. Tímto dobrodružstvím nazývám výuku matematiky dle Hejného metody. Slovem NAŠE myslím všechny zúčastněné osoby, tedy žáky, rodiče, vedení školy a mě – učitele. Proč Hejný? Existuje nepřeberné množství aktivizujících prvků do výuky matematiky, které se můžete na seminářích naučit. Sám jsem několika z nich prošel. Byly poučné, inspirující. Ale vždy se jednalo o to, zpestřit tradiční výuku matematiky. Jak vlastně taková tradiční výuka vypadá? (Nyní musím uvést na pravou míru, že nezavrhuji klasickou výuku matematiky a nejsem slepým zastáncem Hejné metody, protože se o ni pokouším nebo snad chci přispět společenskému trendu).
Když jsem vyučoval klasickou metodou, snažil jsem se vždy danou látku přizpůsobit chápání žáků, kteří stáli přede mnou. Nepovažoval a nepovažuji za důležité, zda děti sedmi až jedenáctiletí vyřeší slovní úlohu dle přesného postupu – znázornění, výpočet, odpověď, kdy neznalost vzorečku na obvod čtverce znamená neznalost výpočtu obvodu čtverce, kdy počítaní na rukou je projevem počtářské neobratnosti, a tak je třeba si dát ruce za záda nebo si na ně rovnou sednout.
Přeháním a věřím, že se dnešní prvostupňové děti s tímto přístupem již nesetkávají. Co je tedy tak převratného na Hejného metodě? Již na prvním semináři jsem pochopil, že učit touto metodou by měli pouze učitelé, kteří do ni nebudou tlačeni žádným striktním nařízením. Pokud tomu tak je, bude to utrpení pro všechny zúčastněné. Musíte také začít pracovat změně své role v rámci třídy. Zde již neplatí tradiční schéma, kdy na začátku hodiny napíšete na tabuli vzoreček pro výpočet obvodu čtverce (ODBORNÝ MATEMATICKÝ JAZYK), poté dosadíte do vzorečku (MATEŘSKÝ JAZYK), vypočítáte vzorový příklad (ZKUŠENOST) a nakonec na příkladech vypočítáte (UŽITÍ), ale toto schéma je přesně obrácené. UŽITÍ - ZKUŠENOST - MATEŘSKÝ JAZYK - ODBORNÝ MATEMATICKÝ JAZYK. Neznamená to, že děti ten vzoreček nenaučíte, ale nabídnete jim jej až nakonec, kdy již mají zkušenost, kterou nabyly v prostředích, která se v této výuce vyskytují. Těchto přibližně 25 prostředí postihuje všechnu aritmetiku i geometrii, kterou mají žáci prvního stupně základní školy projít. Navíc se daná matematické problematika objevuje vždy v několika prostředích a to vede k hlubším poznatkům (Představte si mozek jako krásný lán pole s bohatými klasy. Když si snažíte zapamatovat nějakou informaci, je to jako kdybyste se tím lánem prošli. Zůstane tam po vás stopa. Ale ty klasy se po čase narovnají zpět a už si nemůžete vybavit, jak to bylo. Tak vám nezbude, než se tím lánem zase projít. A tak pořád dokola. Co ale nejít tentokrát pěšky, ale jet na kole? A poté znovu autem, pak traktorem a pak kdoví čím ještě. Co se stane? Jdete si pro stejnou informaci různými cestami a stopy ve vašem mozku budou členitější. Lán pole bude viditelněji „ poškozený“. Opakování stejným způsobem – matka moudrosti???). Tuto metaforu jsem si vypůjčil od paní lektorky H - matu Mgr. Jaroslavy Kloboučkové, které ji slyšela na přednášce nějakého neurologa. Dost teorie. Ale ono to bez ní opravdu nejde. Jak se nám tedy s touto matematikou ve třídě daří? Najdeme chvíle, kdy si nevíme rady. Najdeme chvíle, kdy se naopak radujeme. Zažíváme hodiny povedené i méně povedené. Jako učitel se snažím být co nejméně učitelem – předavačem poznatků. Moje role v této matematice by měla být především motivační a organizační. Pokud si žák neví rady, měl bych mu nabídnout takovou úroveň daného příkladu, aby na ni stačil. Měl bych dbát na to, aby odhadnul možnosti každého žáka a radost z učení zažili žáci zdatní i méně zdatní (princip gradace). Snažím se podporovat diskuzi, vytvářet pozitivní klima třídy (nebát se udělat chybu, podpořit tvořivost), vždyť poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý.
Na začátku jsem zmínil NAŠE dobrodružství. Veliké poděkování patří také rodičům. Oni, společně s dětmi, by byli asi nejvhodnějšími pokračovateli mého článku. Vždyť se svými dětmi všechny ty úspěchy/neúspěchy prožívají. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to byly spíše samé úspěchy, ale tak tomu určitě není.
Změna to ale opravdu je a rád bych, kdyby čas ukázal, že to byla změna k lepšímu.“

 

Stavebnice Merkur

Do hodin pracovních činností nám paní učitelka Opravilová přinesla stavebnice Merkur. Každý si mohl stavět, co chtěl. Kluci stavěli auta, traktory apod. Holky vytvářely také auta, ale i postavičky, křesílka, židle. Myslím, že se to všem líbilo a že si to někdy ještě zopakujeme.

Míša Dvorská, VI. A

 

Sběrová akce

Další sběrová akce: od pondělí 24. 4. do 26. 4. vždy mezi 7:00 a 9:00 hod. u kolárny (klece).

 

Okresní kolo recitační soutěže

Dne 21. 3. 2017 nejlepší recitátoři z 2. - 9. ročníku reprezentovali naši školu v okresním kole recitační soutěže, jež se uskutečnila v DDM Jihlava. Všem osmi soutěžícím (L. Trojanové z II. A; J. Němečkové z III. B; K. Salusové ze IV. B; N. Šedové z V. B; S. Jarolímkové z VI. A; R. Salusovi z VI. B; A. Procházkové z IX. A a N. Uhlířové z IX.B) patří velká pochvala za snahu a vzornou přípravu na soutěž. Největšího úspěchu z výše jmenovaných dosáhla Julie Němečková z III. B, která se v kategorii 2. - 3. tříd umístila na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola (21. 4. 2017 v Třebíči).
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Mgr. Jana Novotná

 

Poděkování "Život dětem"

Poděkování Život dětem

 

Soutěž YPEF

Dne 16. 2. probíhala v Telči soutěž YPEF – zabývající se českými lesy. Vytvořili jsme dvě skupiny po třech, kteří pak spolu absolvovali celou soutěž. Po příchodu bylo krátké zahájení a představení soutěže. Potom jsme v daných skupinách psali stejný test, který se zaměřoval na lesy, dnešní problémy v lesích, půdu, průmysl atd. Když daná skupina měla test hotový, šla na další tři stanoviště, přičemž se první stanoviště týkalo poznávání jehličí a šišek, druhé stanoviště poznávání vycpaných zvířat a třetí poznávání dřevin a semen. Po dokončení nám mezitím pustili dokument o lesech a čekali jsme, až všem sečtou body a vyhlásí vítěze. Ve chvíli, kdy měli vše sečteno, proběhl krátký závěr a rozdávání cen. Každý jsme dostali krásné ceny, i když jsme neskončili na prvním místě. Soutěž nás všechny moc bavila, skvěle jsme si ji užili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, co bychom se ve škole asi ani nedozvěděli.

Julie Pražáková a Anna Procházková, IX. A

 

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Recitační soutěž

 

Srdíčkový den

Srdíčkový den

Naše škola opět může pomoci vážně nemocným dětem v celé ČR, a to charitativním prodejem těchto předmětů: magnetky, náramky, přívěsky se žetonem, reflexní srdíčka, káva, CD (v cenovém rozmezí od 30,- do 50,- Kč). Vše pod záštitou organizace ŽIVOT DĚTEM.

  Prodej proběhne:
 • na hlavní budově ve čtvrtek, 2. března, o velké přestávce
 • na přístavbě v pátek, 3. března, o velké přestávce.

 

 

Školní projektová soutěž slohová

Školní projektová soutěž slohová

 

Den otevřených dveří

Kola pro Afriku

 

Veselé zoubky

Veselé zoubky

Veselé zoubky 2

V pondělí 6. února 2017 absolvovaly první ročníky program Veselé zoubky. Během dvou vyučovacích hodin děti řešily zábavné interaktivní úkoly, vyplňovaly pracovní listy a společně se zasmály u pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Nakonec děti obdržely dárkové balíčky se zubní pastou, kartáčkem a dalšími užitečnými věcmi, které ihned nadšeně vyzkoušely v praxi.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Recitační soutěže na DDM

Recitační soutěže na DDM

Dne 26.1.2017 se žáci pátých tříd zúčastnili recitační soutěže na DDM. Obsadili 2.( Michal Dvořák, V. A) a 3.( Elena Němečková, V. B) místo v dané kategorii. Všichni zúčastnění podali velmi pěkný výkon a zaslouží si pochvalu.

Mgr. Hana Antoňová

 

Projekt Děti do bruslí

Děti do bruslí

Dne 17. ledna 2017 vstoupila naše škola do projektu Děti do bruslí. Žáci prvních tříd absolvují pět lekcí, při kterých se budou učit bruslit od zkušených profesionálů. Z první lekce byly děti nadšené a moc se těší na další!

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Sněhuláci pro Afriku

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

Také v letošním roce se naše škola připojuje k celostátní akci „Sněhuláci pro Afriku“. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek bude použitý na zaslání kol od nás z České republiky pro děti z Gambie v Africe. Více informací o akci najdete na www.kolaproafriku.czwww.snehulaciproafriku.cz.
Ve škole podpoříme akci 31. ledna 2017. Žáci i učitelé mohou přispět zakoupením perníkového sněhuláka (doporučená cena 10,- Kč). Předem děkujeme, o dalším průběhu budeme informovat.

Mgr. Jiřina Slámová

 

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

 

Zpráva o Vrakbaru z 19.12.

 1. V pondělí 19.12.2016 jsme byli na představení Vrakbar. Dva klauni nám ukazovali různé triky a kouzla. Bylo to vtipné.(Metoděj Tůma, 5.A)
 2. Vrakbar je komické a kouzelnické představení v jednom. Srandovně oblečení herci byli dva. Jednomu se dařilo a druhému legračně ne. ( N.Hauzarová,5.A)
 3. Vrakbar bylo nádherné kouzelnické vystoupení, které bylo humorné. Připadal jsem si tam jako duch, který vznáší všechny věci a i divák, který se jenom kouká na ty úžasné kouzelnické triky, které jen tak někdo neumí. ( M.Dvořák, 5.A)
 4. Vrakbar byl zábavný dle mé recenze. Hráli tam dva chlapi, jakoby kouzelníci. Hrálo se to 19.12.2016. ( T.Dvořák,5.A

Mgr. Hana Antoňová

 

Společné předvánoční tvoření

Společné předvánoční tvoření

Dne 15. prosince 2016 spolupracovali žáci prvních a čtvrtých ročníků při výrobě vánočních svícnů pro Vánoční trhy. Svícny se jim velmi povedly a žáci si našli nové kamarády.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

VI. A na Zastávce v Telči

V pátek 9. 12. 2016 se naše třída VI.A vypravila na exkurzi na Zastávku Telč. Toto nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se nachází v místě bývalého autobusového nádraží.
Přivítal nás tam pan Jiří, jeden ze zaměstnanců Zastávky, seznámil nás s pravidly Zastávky a s programem. Na úvod jsme si zahráli seznamovací hru. Moc nás to bavilo, hráli jsme s velkým nadšením. Zapojila se i naše paní učitelka. Následovaly další aktivity, další zajímavé hry a soutěže, při kterých jsme se naučili spolupracovat se spolužáky, navíc jsme se o sobě vzájemně dozvěděli plno nových věcí. Zjistili jsme, že když se snažíme respektovat ostatní, v klidu jim nasloucháme a snažíme se všichni táhnout za jeden provaz, v naší třídě to funguje, není žádný problém. Měli jsme z toho všichni radost. Poznali jsme i další dvě pracovnice Zastávky – Peťu a Páju. Ty nás podrobněji seznámily s činností Zastávky, nachystaly si pro nás paměťové a vědomostní soutěže. Na konci nás moc chválily, jak jsme vše dobře zvládli. Ocenily naši aktivitu, nadšení a vzájemnou spolupráci.
Celá akce se vydařila, na Zastávce se nám líbilo. Doufáme, že se tam zase někdy vydáme a zahrajeme si opět nějaké super hry. Mnozí z naší třídy jsou už teď rozhodnuti, že se na Zastávku vrátí i mimo školu, ve svém volném čase.

K. Vyvadilová, N. Liščáková, M. Dvorská, J. Pohanka, R. Vlad, V. Pittauerová, T. Dvorská, S. Jarolímková, D. Římák, M. Bosý, T. Řezáč, M. Špikla, žáci VI. A

 

Krysáci

Dne 8. a 9.12. jsme se zúčastnili přednášky Krysáci. Bylo to o výrobě filmových a pohádkových loutek. Ukazovali nám různé obrázky a pilotní díly večerníčkového seriálu Krysáci. Mohli jsme si osahat předměty určené loutkám. Vypadají například jako porcelánové a jsou ze dřeva nebo polystyrenu. Nakonec jsme si mohli prohlédnout různé rekvizity. Moc se nám to líbilo.

Daniel Kratochvíl, V. B

 

Krysáci

Představení Krysáci se konalo 8. 12. 2016 v školní herně. Autoři večerníčku Krysáci povídali o jeho tvorbě, i o animovaném filmu obecně. Dozvěděli jsme se, jak se tvoří večerníček, jak se vyrábějí loutky a kulisy a že Krysáky dabuje pan Bolek Polívka. Slyšeli jsme také pěknou písničku Na hotelu v Olomouci. Překvapilo nás, jak moc je výroba loutek pracná a jak náročné je i jejich „rozpohybování“. Plynulý pohyb, jak ho pak vidíme na plátně, se dělá počítačově.
Povídání bylo velmi zajímavé, všem se nám moc líbilo.

L. Svoboda, T. Gregorová, VI. A

 

Král český a císař římský Karel IV.

1. 12. 2016 jsme se zúčastnili představení Divadla jednoho herce z Hradce Králové. Představení proběhlo v herně školy.
Jeden herec měl hned několik rolí – hrál vypravěče, šaška a samotného Karla IV. Při divadle jsme se dozvěděli plno informací o životě Karla IV. Něco už jsme věděli, např. že měl čtyři manželky a několik dětí. Zaujaly nás však i mnohé nové informace – Karel Čtvrtý měl rád Čechy, Francii a víno, měl otce, který válčil, i když byl slepý…
Celé vystoupení se nám moc líbilo. Bylo naučné, ale místy i velmi vtipné. Pobavili jsme se a místy se i hodně lekli :-)

V. Štolbová, T. Kalášková, P. Hánová, VI. A

 

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce

Školní kolo OČJ proběhlo 13.12.2016 a zúčastnilo se jej 13 žáků 8. a 9. roč.

Výsledky:

 1. místo Karolína Tomášová, IX.A
 2. místo Aneta Vyvadilová, IX.B
 3. místo Eva Daňhelová, VIII.B; Tereza Rodová, VIII.B

K. Tomášová a A. Vyvadilová postupují do okresního kola OČJ, které se bude konat 1.2.2017 v Jihlavě. Děvčatům přejeme mnoho dalších úspěchů.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a udělujeme pochvalu za snahu a velmi pěkné slohové práce.

Mgr. Jana Novotná

 

Výsledková listina Dějepisné olympiády

Tematické zaměření: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století
Účast: 7 žáků z 9. ročníku

Výsledky:

 1. místo Luboš Majcher IX. A 49 b.
 2. místo Josef Bláha IX. A 40 b.
 3. místo Filip Hanke IX. A 38 b.
 4. místo Karolína Tomášová IX. A 36 b.
 5. místo Simona Liščáková IX. B 33 b.
 6. místo Vojtěch Kněžínek IX. B 32 b.
 7. místo Aneta Vyvadilová IX. B 27 b.

Všem zúčastněným žákům patří velká pochvala za jejich snahu a vědomosti k danému tématu. Vítězům blahopřejeme, první dva žáci postupují do okresního kola, které proběhne 17. 1. 2017 v Jihlavě.

Mgr. Martina Kopečná

 

Fond Sidus

Fond Sidus

 

Talentová soutěž ZAV Telč 2016

Talentová soutěž ZAV Telč 2016

V úterý 20. prosince se sedm žáků naší školy účastnilo soutěže „Psaní na klávesnici“, která se konala na GOB v Telči. Po přivítání a seznámení s programem soutěže nám paní Zaviačičová ukázala, jak rychle dovede psát na klávesnici. Za minutu dokázala udělat až 1000 úhozů. Po krátké ukázce jsme se rozdělili do počítačových učeben, kde jsme začali zkoušet psaní všemi deseti. Zhruba po půl hodině začala soutěž, která trvala 30 minut. Po soutěži nás čekalo občerstvení nebo jsme si mohli zahrát výukovou hru Houbař. Poté nastalo vyhlašování výsledků soutěže. Jako škola jsme se umístili na krásném třetím místě. Po vyhlášení výsledků jsme se vrátili do školy. Nejvíce zajímavé pro mne bylo psaní paní Zaviačičové a jsem ráda, že jsem se soutěže mohla zúčastnit.

Karolína Tomášová, IX. A

 

Hour of Code – hodina programování

Hour of Code

Naše škola se v týdnu od 7. do 13. prosince zapojila do celosvětového projektu Hour of Code, jehož smyslem je představit žákům základy programování, tak aby byli schopni naprogramovat jednoduché úkoly a přitom zjistili, co to znamená programovat. Rozvíjeli přitom své logické schopnosti, které jsou nutným předpokladem pro programovaní. Někteří žáci během projektu získali i certifikát, když splnily všechny úkoly daného kurzu. Myslím, že programování žáky bavilo a že si to většina z nich užila. Pokud si to také chcete vyzkoušet, tak stačí navštívit stránky www.code.org a začít programovat.

Mgr. Antonín Marek

 

Exkurze na Střední škole stavební v Jihlavě

Exkurze na Střední škole stavební v Jihlavě

Dne 7. prosince jsme všichni deváťáci jeli na exkurzi do Střední školy stavební v Jihlavě. Když jsme dorazili, tak nám ji krátce představili a poté nás po ní i provedli. Hodně zajímavé bylo sledovat studenty, jak vytvářejí nákres budovy na počítačích nebo vidět 3D tiskárnu při tisku a výrobky z ní např. malou a velkou chobotnici nebo model srdce.
Poté jsme dostali svačinu a rozdělili se na poloviny. Jedna polovina zůstala v budově stavební školy, druhá odjela do Helenína. V Heleníně jsme navštívili dílny truhlářů. Pak jsme procházeli dílny klempířů, tesařů, instalatérů, elektrikářů, pokrývačů atd. V některých dílnách byli učni na praxi, takže jsme mohli vidět, co zrovna vyrábějí. Když jsme celou školu prošli, vyfotili se s námi truhláři, kteří byli velice milí… hned bychom s nimi na škole zůstali.
Prostředí, které bylo velice moderní, se nám líbilo. Nakonec se druhá polovina vrátila zase do Jihlavy, kde se konal závěr a poděkování za to, že jsme školu mohli navštívit. Tato exkurze nám všem přišla užitečná.

Julča a Kája z IX. A

 

Mikulášská nadílka v Domově pro seniory v Telči

Mikulášská nadílka v Domově pro seniory v Telči

V pondělí 5. prosince po mikulášské nadílce ve škole měli žáci ZŠ speciální domluvenou akci v Domově pro seniory v Telči. Tam se z nich staly nadpozemské bytosti a při návštěvě všech obyvatel Domova přinesli každému nejen trochu vzruchu, ale také sladkou nadílku.

Mgr. Jiřina Slámová, ZŠ speciální

 

Mikulášské trhy na náměstí

V pátek 2. prosince jsme se s žáky ZŠ praktické a speciální zúčastnili Mikulášských trhů na náměstí v Telči. K prezentaci a prodeji svých výrobků jsme měli i svůj stánek. Děkujeme všem, kteří k nám ke stánku zavítali a podpořili nás.

Mgr. Jiřina Slámová, ZŠ praktická a speciální

 

Mikulášské čertoviny na náměstí

Mikulášské čertoviny na náměstí

V pátek 2.12.2016 přispěli žáci naší školy velmi zdařile do mikulášského programu na Náměstí Zachariáše z Hradce.

 

Mgr. Hana Antoňová

 

Spolupráce s MŠ - prvňáčci ve školce

Spolupráce s MŠ

Ve čtvrtek 24.11. byli prvňáčci z I.B na návštěvě ve školce, aby dětem z Medvídků ukázali, co už se za těch několik týdnů ve škole naučili. Pro své mladší kamarády si připravili básničky o písmenkách a složili z písmen několik slov. Pak přišla na řadu hadrová písmenka, se kterými dětem ukázali, že písmenka poznají, i když je nevidí. Zavřené oči a hadrové písmenko v ruce si pak vyzkoušely i některé děti ze školky. Celé setkání jsem uzavřeli četbou ze Slabikáře a prohlížením písmenek a obrázků. Na návštěvě se nám líbilo a už se těšíme, až se přijdou děti ze školky podívat za námi do první třídy.

Mgr. Marcela Kopečná

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Ve středu 16. listopadu jsme se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví pořádaného neziskovou organizací „Člověk v tísni“. Jako již poněkolikáté měli naši osmáci a deváťáci v rámci tohoto projektu možnost seznámit se s vybranou kapitolou českých dějin zaměřenou právě na bezpráví. Začali jsme promítnutím dokumentu o odsunu sudetských Němců na sklonku druhé světové války. Následovala debata s pamětnicí paní Evou Romanou Melmukovou - Šašecí z Telče. Paní Melmuková zprostředkovala našim žákům pohled na konec druhé světové války a odsun sudetských Němců očima třináctileté dívky. Ve stejném věku byli i posluchači této přednášky, proto není divu, že p. Melmuková vlastními zážitky všechny přítomné zaujala. Poté následovala krátká debata. Na poslední hodinu jsme se rozdělili do čtyř skupin a pokusili se názorně ztvárnit dojmy a představy z tohoto projektu. Ukázky některých prací najdete ve fotogalerii.

Matěj Plunder, Pavel Němeček, VIII. A

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách - práce záků

 

 

 

 

 

BALINY – výukový program o tradicích

Dne 16.11.2016 jsme společně s V.A jeli do Balin u Velkého Meziříčí na výukový program. Po příjezdu jsme se rozdělili na tři skupiny s názvem Peří, Len a Svíčka. Skupina Svíčka si vyrobila svíčky z včelího vosku a masky na Masopust. Skupina Peří si říkala, co je za druhy peří a zkoušela drát peří, dokonce i psát husím brkem. Ve skupině Len si každý vyzkoušel předení na přacím stroji a také jsme se dozvěděli, jak funguje. Všem se nám to moc líbilo.

Veronika Chalupová a Veronika Novotná, V. B

 

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ

Spolupráce s MŠ

Ve dnech 21.10. a 4.11. jsme navštívily děti v mateřské školce, které se příští rok chystají do školy. Z loňského roku z nás už nervozita opadla a děti nás přivítaly v halloweenských kostýmech.
Formou her jsme s nimi opět zopakovaly některé základní znalosti – např. barvy a zvířata. Za naši snahu se nám děti hezky odměnily – nepřetržitě s námi spolupracovaly, a my jsme si to tak skvěle užily.
Všechny jsme si zkusily, jaké je to být učitelkou ve školce. Zjistily jsme, že je to velmi náročné.

Anna Procházková, Adéla Dorotková, IX. A

 

Sběr papíru

Sběr papíru průběžné výsledky

 

Burza středních škol

Burza středních škol

V úterý 8. listopadu proběhl na naší škole další ročník tradiční „Burzy středních škol“. Akce se setkala s velkým zájmem nejenom žáků 9. ročníků a jejich rodičů, ale setkání navštívilo také mnoho žáků 8. ročníků i s jejich rodiči. Na „Burzu středních škol“ přijeli zástupci téměř všech středních škol z Jihlavy, Třebíče, Telče a Dačic a zájemcům předali mnoho informací ohledně studia na středních školách.
Deváťákům držíme palce, ať si správně zvolí obor svého studia a přejeme mnoho úspěchů při přijímacím řízení.

Mgr. Ivana Dvořáková

 

Burza středních škol

Srdečně zveme rodiče žáků 9. ročníků a jejich děti na Burzu středních škol, která se bude konat v úterý 8. listopadu od 17:00 hod. v tělocvičně školy.

Mgr. Ivana Dvořáková

 

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 18. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Pythagoriády v Jihlavě. Nejdříve jsme psali školní kolo, kdy pak postoupili dva nejlepší z každé třídy. Naši školu zastupovalo 8 soutěžících. Na Pythagoriádě jsme měli celkem 60 minut na 15 příkladů, skládala se z logických, ale i geometrických úloh. Soutěže se zúčastnilo celkem 198 žáků z 24 základních škol a 2 gymnázií.
Kategorie 6. roč. – 70 soutěžících, z toho 36 úspěšných řešitelů
Kategorie 7. roč. – 76 soutěžících, z toho 17 úspěšných řešitelů
Kategorie 8. roč. – 52 soutěžících, z toho 11 úspěšných řešitelů
I když jsme se neumístili mezi nejlepšími řešiteli, byla to pro nás zajímavá zkušenost.

Tereza Drgová, VII. A

 

Desáté jubileum

Je tomu už deset let, co na naší škole pořádáme celoškolní branný závod – Školní víceboj. Jsme rádi, že všichni zúčastnění přistupují k této akci s touhou vyzkoušet si věci, které mnozí z nich znají pouze z monitorů svých počítačů. Všichni žáci naší školy mají možnost prověřit si své schopnosti, dovednosti a znalosti, týkající se různých oblastí života. Tato celoškolní akce proběhla opět 30. září na dvou stanovištích. První až třetí ročníky poměřovaly své výkony na „hasičárně“ a ti starší v Lipkách. Soutěžilo se např. ve střelbě ze vzduchovky, šplhu na laně, hodu na cíl, jízdě zručnosti, skoku v pytli a v neposlední řadě také ve znalostech dopravní výchovy, zdravovědy, topografie a mnohém dalším. Tato celoškolní akce přispívá nejen ke zvýšení fyzické kondice našich žáků, ale mnohem větší důraz klademe na zvládání krizových situací, pohotovost rozhodování a schopnost samostatného úsudku při řešení problémů. Na celé akci se velmi výrazně podíleli hasiči HZS v Telči, parta dobrovolných hasičů v čele s p. Muranským, rodiče žáků. Na závěr ještě dokládám celkové výsledky Školního víceboje 2016/2017. Všem, kteří pomohli s organizací ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další ročník.

Mgr. Martin Remeš

Školní víceboj

 

Čtení před spaním

Čtení před spaním

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s mateřskou školou v Komenského ulici. Každou středu tam naši žáci čtou předškoláčkům pohádky před odpoledním spánkem. Navštěvují třídu Medvídků a Sluníček. Čtou nejrůznější pohádky a dětské příběhy. O čtení je mezi našimi žáky velký zájem.
Na děti v mateřské škole ještě čekají hodiny vedené žákyněmi devátých ročníků, návštěvy prvňáčků, společné cvičení v tělocvičně, hodinky s budoucími učitelkami prvních tříd a vánoční trhy. Obě stany spolupráce těší a baví.

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Vyhlášení nejlepších sběračů školy ve sběru papíru a PET víček

Vyhlášení nejlepších sběračů školy

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček

V pátek 23. září naši nejmladší žáci navštívili Masarykovu základní školu a spolu s tamními prvňáčky soutěžili v nejrůznějších disciplínách (běh, dřepy, hod míčkem, skoky apod.). Ti nejzdatnější prvňáčci byli odměněni. Mezi nejúspěšnější žáky naší školy patřili Jaroslav Veselý, Šimon Kremlička a Šimon Mareček.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Desetiboj seniorů

Desetiboj seniorů

Tuto středu 14. září jsem navštívila společně s šesti svými spolužáky a třídním učitelem domov seniorů v Telči. Šli jsme tam pomáhat na stanoviště. Pořádají tam totiž desetiboj seniorů, závod pro seniory, který si všichni moc užívají. Hned jak jsme přišli, moc mile se nás ujali a rozdělili si nás na jednotlivá stanoviště, kde jsme se potkávali i s kolegy z druhé ZŠ, kteří také přišli pomoci. Asi po třech hodinách soutěže skončily a my jsme byli pozváni na výborný řízek. Při slavnostním vyhlašování výsledků, které proběhlo hned, jak jsme se naobědvali, zahrál fanfáry na trubku společně se dvěma svými kamarády náš spolužák Matěj. Celou akci ukončil pan starosta Roman Fabeš. Moc se nám tam líbilo, všichni byli moc milí.

Valerie Tichá, Sabina Pustějovská, VIII.A

 
Dnes je 24. duben 2017

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2016 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena


Zavřít